Kratak opis

Crna Gora, zemlja u jugoistočnoj Evropi koja leži na obali Jadranskog mora. Graniči na istoku i severoistoku sa Srbijom, na zapadu i severozapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom i na jugoistoku sa Albanijom. Na jugozapadu je Jadransko more deli od Italije. Glavni, a ujedno i najveći grad je Podgorica, dok Cetinje ima status prestonice.

Crna Gora je članica Ujedinjenih nacija, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Saveta Evrope i Unije za Mediteran. Takođe je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2010, a i potencijalni kandidat za NATO pakt.