Sedef Travel > Aranžmani > Leto 2020 > CRNA GORA 2020 > Vila Anastasija / Sutomore

Vila se nalazi u naselju Brce oko 200m od plaže, kategorizovana sa 2* po lokalnoj kategorizaciji R.Crne Gore.poseduje apartmane opremljene kuhinjom,kupatilom, klima uređujem(uračunatim u cenu smeštaja) i terasom. Apartmani se sastoje od dnevnog boravka u sastavu kojeg je kuhinja, francuski ležaj,odvojena spavaća  soba sa francuskim ležajem, i kupatilo.Apartmani imaju pogled na plažu.  Obezbedjen parking

Program putovanja:

1dan.-.Dolazak u izabrano letovalište.Smeštaj u apartmane od 14.30h

1dan-10 dan, Boravak u izabranom apartmanu po sopstvenom programu
11-Poslednji dan.Napuštanje apartmana do 9h.Slobodno vreme. Kraj programa.

Apartman 02.06 – 12.06 12.06 – 22.06 22.06 – 02.07 02.07 – 12.07 12.07 – 22.07 22.07 – 01.08 01.08 – 11.08 11.08 – 21.08 21.08 – 31.08 31.08 – 10.09 10.09 -20.09
1/2 75 75 150 160 200 200 200 200 150 75 75
1/3 50 50 100 110 135 135 135 135 110 50 50
1/4 40 40 75 85 105 105 105 105 85 40 40
1/4 + 1pl gratis 45 45 85 95 115 115 115 115 95 45 45
1/4 + 2pl gratis  50 50 90 100 125 125 125 125 100 50 50

Cene iz tabela su izražene u eurima, odnose se na najam smeštaja po osobi  u odgovarajućim apartmanima na bazi 11dana/10noći.

ARANŽMAN OBUHVATA

  • smeštaj u odabranim studijima/ apartmanu
  • uslugu predstavnika agencije

ARANŽMAN NE OBUHVATA

  • prevoz
  • individualne troškove
  • boravišnu taksu koja se placa na licu mesta

NAČIN PLAĆANJA:

  • GOTOVINSKO PLAĆANJE: Prilikom rezervacije 30% od vrednosti aranžmana , a ostatak najkasnije 20 dana pre početka putovanja
  • ČEKOVIMA GRAĐANA Prilikom rezervacije aranžmana uplatom akontacije 30% , a ostatak deponovanjem čekova u jednakim mesečnim ratama do 10.12.2019. godine,
  • ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM SHODNO UGOVORU SA PRIVREDNIM DRUŠTVOM: Prilikom rezervacije aranžmana uplatom akontacije 30% , a ostatak do 10.12.2019, shodno izdatoj fakturi u jednakim mesečnim ratama.
  • KREDITI: Za ukupan iznos aranžmana izdaje se predračun kojim korisnik usluga može ostvariti kredit u poslovnoj banci koja daje potrošačke kredite za turističke aranžmane pod uslovima svake banke
  • 30% prilikom rezervacije,a ostatak na 6 mesecnih rata kreditnom karticom Komercijalne banke

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja agencije organizatora putovanja.Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).Agencija  Bay travel ne snosi odgovornost za eventualno drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika subagenata (posrednika u prodaji aranžmana), koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. Funkcionisanje interneta je na bazi wireless- wi fi signala koji može biti različite jačine i zavisi od više faktora (blizine rutera, internet provajdera i dr. )

Izvršilac usluge i pomoć turistima u mestu boravka je ino partner,broj telefona predstavnika agencije je dostupan putnicima prilikom uručenja vaučera ( za putnike sa sopstvenim prevozom.) ili na oglasnim tablama unutar smeštajnih jedinica na destinacijama. U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane.

Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije obratite nadležnim organima zemlje u kojoj boravite. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator-turisticka agencija Bay travel  ima garancije putovanja u visini 300.000 eura u slučaju A) insolventnosti Organizatora, i B) naknade štete, obezbeđuje naknadu štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja, po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0035/2018 od 10.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacjom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300059690 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”.

Legenda-BTO- boravisna turisticka taksa

-Putnici ulaze u očišćen i spremljen studio/apartman, ali su obavezni da tokom svog boravka sami vode računa o    higijeni uz  obezbeđen pribor za čišćenje.

-Posteljina je sastavni deo inventara, ali ne i peškiri, sapun, i toalet papir.

Vila se nalazi u naselju Brce oko 200m od plaže, kategorizovana sa 2* po lokalnoj kategorizaciji R.Crne Gore.poseduje apartmane opremljene kuhinjom,kupatilom, klima uređujem(uračunatim u cenu smeštaja) i terasom. Apartmani se sastoje od dnevnog boravka u sastavu kojeg je kuhinja, francuski ležaj,odvojena spavaća  soba sa francuskim ležajem, i kupatilo.Apartmani imaju pogled na plažu.  Obezbedjen parking


Pošaljite upitZa informacije ili zakazivanjePozovite nas ukoliko
imate dodatnih pitanja