Sedef Travel > Aranžmani > SRBIJA > IZLETI PO SRBIJI > UVAC – JEDNODNEVNI IZLETI PO SRBIJI

Uvac –  Jednodnevni Izleti po Srbiji | 2490rsd | 02.08.2020.

 

Spoj nestvarnih meandara koje je priroda isklesala na čudesan način, i najlepša boja kristalno čistih voda jezera Uvac, brzo će vas uvesti u čari ove posebne destinacije. Ukoliko se odlučite za jednodnevni izlet na Uvcu zaboravićete na sve svoje probleme, čujte zvuke prirode i uživajte u netaknutom prirodnom bogatstvu.

Pre nego što je postao značajan turistički kompleks prirodnih znamenitosti, Uvac je bio poznat samo po imenu reke Zlatibor i reke Zlatar, koju karakteriše prelepi kanjon i duboko korito.

Reka Uvac je prirodna, južna granica planine Zlatibor, glavna pritoka reke Lim, a izvire jugoistočno od planine Jadovnik. Reka Uvac je na kraju svog toka prirodna granica između Srbije i Bosne i Hercegovine. Poseban šarm ovom prelepom kanjonu reke daju krivudavi meandri reke Uvac. To su prirodni zavoji koji nastaju zbog dugogodišnjeg probijanja reke kroz krečnjačke stene.

Meandri reke Uvac liče na lavirint, a na nekim mestima se okreću pod uglom od 270 stepeni. Izgledaju nestvarno, i najbolji su dokaz da je priroda najkreativniji arhitekta.

Pored reke, rezervat čine i tri veštačka jezera: jezero Uvac, jezero Zlatar i Radoinja. Ova jezera nastala su kao rezultat izgradnje brana potrebnih za rad hidroelektrana Uvac i Kokin Brod.

Nepristupačni kanjon Uvac bio je idealna prirodna brana i idealno mesto za izgradnju mnogih manastira od velikog značaja za identitet ljudi iz ovih krajeva. Najpoznatiji su manastir Uvac i manastir Dubrava. Status posebnog prirodnog rezervata teritorija oko reke Uvac dobila je zahvaljujući jedinstvenim biljnim i životinjskim vrstama koje se ovde mogu sresti.

Najznačajniji je beloglavi sup, jedna od 140 vrsta ptica koje žive u divljim predelima prirodnog rezervata. Poseban šarm ovom prirodnom rezervatu daje najveći pećinski kompleks na teritoriji Srbije. Špiljski sistem u dolini Uvaca dugačak je šest hiljada kilometara, a zajedno sa meandrima doprinosi činjenici da je Uvac jedan od najlepših regiona u našoj zemlji.

Pećinski sistem karakterišu kanali na više nivoa, pećinski ukrasi, sifoni i dvorane. Najpoznatije su pećina Usak, pećina Tubića i ledena pećina u selu Usak. Ukrasi u Ledenoj pećini su u obliku draperije i mogu dostići dužinu i do deset metara. Ulaz u pećinu je često potopljen, ali mu se može pristupiti čamcima. Naravno, lepota ovog skrivenog sveta rezervisana je za iskusne i hrabre avanturiste jer je veliki deo pećine neistražen i nepoznat.

Ako je priča o prirodnom rezervatu „Uvac“ privukla vašu pažnju i zagolicala vašu maštu, znajte da je najbolje vreme za jednodnevni izlet na ovom mestu posle maja. Tek tada se veći deo prirodnog rezervata, koji se uglavnom nalazi na visini od hiljadu metara, radja u lišću, a prirodne pojave blistaju u svom punom sjaju. Netaknuta priroda koja se odupire prirodnim silama milionima godina će vas sigurno ostaviti bez daha, i nateraće vas da se zaljubite u ovaj raj na zemlji.

Uvac je definitivno sjajno mesto za jednodnevni izlet, zar ne?

Polazak iz Beograda oko 06:00h sa parkinga kod Sava Centra.
Vožnja preko Gornjeg Milanovca, Čačka, Ivanjice uz kraću pauzu radi odmora i osveženja.
Dolazak do Kušića. Kraći predah, pauza za fotografisanje i nastavak putovanja ka Sjenici.
Odlazak na Sjeničko (Uvačko) jezero, gde nas čekaju ljubazni domaćini. Napuštanje autobusa. Odlazak do kampa odakle krećemo vožnju čamcima i posetu Ledene pećine.
Splavarenje Uvačkim jezerom u dužini od oko 12-13 km, posmatranje beloglavih supova i drugih ptica na gnezdima i u letu.
Obilazak pećine u dužini od oko 700 metara. U povratku fakultativno odlazak na vidikovac Molitva, odakle se pruža spektakularni pogled na kanjon Uvca. Po povratku slobodno vreme za odmor, šetnju, ručak u prirodi. Mogućnost kupovine domaćih proizvoda (sir, kajmak, paprika u pavlaci, sudžuk, med…)
Polazak u kasnim popodnevnim satima.
Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

PERIOD PUTOVANJA CENA PO OSOBI
02.08.2020 2490 RSD

Aranžman obuhvata:
• prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
• turistički pratilac puta za sve vreme izleta• Obilaske prema programu
• Troškovi organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:
• vožnju čamcima i uzlaznicu za pećinu 1.250,00 din. po osobi
• odlazak na vidikovac ,,Molitva” 700,00 din. po osobi
• ručak u prirodi 600,00 dinara
• ulazak na teritoriju rezervata 100,00 dinara
• Individualne troškove

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

OPŠTE NAPOMENE:
• Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.
• Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
• Dva dana pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
• Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
• Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

OPŠTE INFORMACIJE:
PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 2700460 OD 01.01.2020. GODINE – ROK VAŽENJA 01.10.2020. GODINE, POLISA DUNAV OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 200000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA
PUTNICI SE SAMI PRIJAVLJUJU NA RECEPCIJU HOTELA SA VAUCEROM DOBIJENIM OD STRANE AGENCIJE, O RASPODELI SOBA ODLUCUJE HOTELIJER NA RECEPCIJI PO DOLASKU I PRIJAVI GOSTA NA RECEPCIJI.
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU
AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA
ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE SEDEF TRAVEL DOO
POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA
ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA SEDEF TRAVEL, LICENCA OTP 353/2020

broj programa SRB- UVAC br 1 od 15.06.2020


Pošaljite upit


• 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pred put
• platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD


Za informacije ili zakazivanjePozovite nas ukoliko
imate dodatnih pitanja