Sedef Travel > Aranžmani > Leto 2020 > TURSKA 2019 BUS > SARIMSAKLI

Sarimsakli – letovalište i vazdušna banja na obali Egejskog mora, udaljeno od naše granice samo 790km, predstavlja nosioca razvoja turizma regije Ayvalik. Poznato je po najlepšoj peščanoj plaži na celom turskom priobalju dužine 8km, po izuzetno suvom vazduhu (svega 0,5% vlažnosti) i blizini borovih šuma. Za obolele od bronhitisa ili astme boravak u Sarimsakliju predstavlja pravi preporod. Sarimsakli je proglašen od strane Svetske zdravstvene organizacije za vazdušnu banju prvu u Evropi. Za decu tu je veliki Luna park, a za mlade 4 diskoteke sa programom do ranih jutarnjih sati. Ovo letovalište ima oko 100 hotela, brojne apartmane, puno restorana sa turskom, grčkom, italijanskom i srpskom kuhinjom. Nedaleko od Sarimsaklija nalaze se mnoga istorijska mesta: Troja (170km), Pergamon (65km), Izmir (155km) i Efes (250km) do kojih se organizuju izleti.

  1. DAN – Polazak iz Beograda u 12:00 sa dogovorenog mesta, sastanak putnika u 11:30. Putovanje auto-putem Beograd-Niš-Dimitrovgrad, ka Bugarskoj sa povremenim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Bugarsku.
  2. DAN – Ulazak u Tursku u jutarnjim satima. Prelazak Dardanela kod Čanakala trajektom i nastavak puta do Sarimsaklija. Dolazak u Sarimsakli u prepodnevnim satima. Smeštaj u odabrani hotel (ulaz u sobe posle 14:00). Slobodno vreme. Noćenje.

3.-11./16. DAN – Boravak u hotelu na bazi izabrane usluge – 10 ili 15 noćenja

12.ili 17. DAN – Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela do 10:00. Slobodno vreme do polaska. U poslepodnevnim satima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa povremenim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalosti.

  1. ili 18. DAN – Dolazak u Srbiju u prepodnevnim satima. Kraj usluga.

Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi na bazi odabrane usluge za 10 ili 15 noćenja

  POLAZAK 07.06. 07.06. 17.06. 22.06. 27.06. 07.07. 17.07. 27.07. 06.08. 16.08. 26.08. 05.09. 15.09.
HOTEL PERIOD BORAVKA 08.06. 08.06. 18.06. 23.06. 28.06. 08.07. 18.07. 28.07. 07.08. 17.08. 27.08. 06.09. 16.09.
18.06. 23.06. 28.06. 08.07 08.07. 18.07. 28.07 07.08. 17.08. 27.08 06.09. 16.09. 26.09.
KATEGORIZACIJA BR.NOĆI 11/10 16/15 11/10 16/15 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10
USLUGA
OLCAY 2+* BB 100 158 115 190 140 160 220 220 225 205 135 112 98
Mogućnost doplate za večeru u hotelima Sezer 3* ili G.Milano 3* 55 82.50 55 82.50 55 55 55 55 55 55 55 55 55
SEZER 3* HB 175 250 185 285 210 245 279 279 279 250 210 175 160
KALIF 3* HB 175 250 185 295 225 245 279 279 290 270 210 175 160
GRAND MILANO 3* HB 180 260 190 310 235 255 290 290 290 280 220 185 165
ERGIN 3* HB 205 300 215 350 255 280 320 320 320 305 245 215 195
ALL 305 465 335 505 355 370 440 440 440 420 340 320 290
ACEM 3* HB
AMPHORA 3* HB 210 289 220 399 299 339 339 339 370 349 275 210 175
CINAR 3* HB 260 395 275 300 285 240
ALL 335 490 345 550 415 480 480 480 525 475 385 355
BILLURCU 3+* SOBE / HB 295 435 315 500 350 395 425 425 470 400 350 240 225
APP / HB 295 435 315 500 350 395 425 425 470 400 350 240 225
BUYUK BERK 4* HB 218 350 280 470 320 355 370 320 250 190
ALL 300 460 340 550 375 410 499 505 560 420 370 320 275
OLIVERA 3+* HB 240 360 285 215
ALL 299 445 335 550 390 470 540 540 540 499 390 345
MUSHO 4* ALL 409 599 390 715 509 579 599 599 670 570 499 399 380
HALIC PARK 5*AYVALIK ALL 395 590 395 770 590 620 620 620 620 620 600 425 375
HALIC PARK 5*DIKILI ALL 395 590 395 770 590 620 620 620 620 620 600 425 375

Legenda: BB – noćenje sa doručkom (švedski sto), HB – polupansion (doručak i večera – švedski sto),ALL – all inclusive usluga (švedski sto -sve uključeno). Doručak i večera su sa raznovrsnim prilozima od povrća, puno salata, voća, slatkiša i ne previše mesa. u hotelima All – sve uključeno: sva tri obroka i međuposluženja uz domaća pića i napitke od doručka do 22:00.

AUTOBUSKI PREVOZ:

Polazak autobusa je dan ranije od datuma u tabeli:

C E N O V N I K   P R E V O Z A
GRAD/MESTO POLASKA CENA KARTE ZA ODRASLE CENA KARTE ZA DECU DO 12 GOD. GRAD/MESTO POLASKA CENA KARTE ZA ODRASLE CENA KARTE ZA DECU DO 12 GOD.
NOVI SAD 95 76 NOVI PAZAR 95 76
BEOGRAD 85 68 RAŠKA 95 76
POŽAREVAC 85 68 KRALJEVO 85 68
SMEDEREVO 85 68 ČAČAK 85 68
VELIKA PLANA 85 68 VRNJAČKA BANJA 85 68
KRAGUJEVAC 85 68 TRSTENIK 85 68
BATOČINA 80 64 KRUŠEVAC 85 68
JAGODINA 80 64  

NAPOMENA: Mogući su transferi iz drugih mesta uz doplatu za najmanje 6 putnika po pravcu.

ĆUPRIJA 80 64
PARAĆIN 80 64
POJATE 80 64
ALEKSINAC 75 60
NIŠ 75 60
PIROT 75 60
DIMITROVGRAD 75 60

VAŽNO: Za putovanje u Tursku potrebno je da pasoš važi još 6 meseci nakon povratka sa putovanja.

NAPOMENE:

– Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost

– U hotelima Buyuk Berk, Olivera, Halic Park i Grand Temizel je All inclusive usluga od doručka do 22:00

– Cena je garantovana samo za uplatu celokupnog iznosa, odnosno garantovan je samo iznos uplaćene akontacije,a ostatak je podložan promeni

– Proveriti dva dana pre početka putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

– Znak Travel zadržava pravo da potpiše drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama tj. sindikatima sa kojima agencija zaključi poseban ugovor

– Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem, moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje overenu kod notara

– Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

– Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima informišu o uslovima ulaska u zelje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) a web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju

– Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

– Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju

– Znak Travel ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem, kao i za informacije dobijene od strane subagenta (posrednika u prodaji aranžmana). Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja

– Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Sedišta u autobusu su numerisana i zavise od vremena prijave za aranžman.  Organizator zadržava pravo da pravi raspored ssedenja uzimajući u obzir starost putnika, bolesti ili fizičke nedostatke putnika. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu)

– Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene na monetarnom tržištu, promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

– Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovoreni programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom

– Autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta

– Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema turskih operatera.

Za ovaj ovaj program o putovanju važi GARANCIJA PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, polisa osiguranja broj 30000005215 od 25.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „Milenijum osiguranje doo” u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj A) insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju: 1.troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2.potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao 3.potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja. 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja i za slučaj  B) naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja 1.za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem  na adresu YUTA, Beograd,ul.Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
Lice organizatora putovanja ovlašćeno za prijem reklamacija:

Ime prezime:  Nereska Biberović ; Kontakt telefon: 063 610 731;  E. mail: nerkaznak@hotmail.com

OPISI HOTELA:

 

OLCAY 2+* – je porodični hotel sa prijatnom, domaćom atmosferom. Kompletno je renoviran i po kvalitetu je u rangu hotela sa 3*. Udaljen samo 120 m od gradske plaže i 300 m od centra Sarimsaklija. Prostrani salon sa bifeom omogućava prijatan predah i druženje. Soba su komforne, renovirane, sa dva, tri ili četiri ležaja. Svaka soba ima klimu, SAT TV, TWC, terasu.

Usluga: Noćenje sa doručkom (doručak-švedski sto). Moguća je doplata za ručak ili večeru u susednim hotelima Sezer ili Grand Milano.

 

– SEZER 3* www.hotelsezer.com – je osvojio sve simpatije gostiju svojom besprekornom uslugom, pažnjom i ljubaznošću osoblja. Udaljen je samo 100 m od gradske plaže i 300 m od centra Sarimsaklija. Deo osoblja govori srpski jezik, što čini boravak u hotelu još prijatnijim. Na terasi ispred hotela je bazen (dečji i za odrasle) sa ležaljkama i suncobranima. Hotel ima recepciju, lift, bife i restoran, tv salu i salu za sastanke. Sobe su klimatizovane sa dva ili tri ležaja. Svaka soba ima telefon, SAT TV, kupatilo, fen za kosu, mini bar, francusku terasu. Hotel nema klasične četvorokrevetne sobe. Za vreme večere u junu i septembu besplatna voda. U julu i avgustu besplatni sokovi iz automata. Za goste hotela na plaži su ležaljke i suncobrani ukljuceni u cenu.

Usluga: Polupansion (doručak i večera – švedski sto). Doplatu za ručak uplaćujete na recepciji hotela 5€ dnevno.

 

KALIF 3* www.kalifhotel.com – je tradicijalno vrlo popularan kod gostiju iz Srbije. Od gradske plaže je udaljen oko 120 m a od centra Sarimsaklija 300 m. Hotel Kalif nudi komforan smeštaj sa nizom sadržaja. Prostran loby sa kožnim garniturama za sedenje, WIFI-jem, velikim LCD Televizorima, je idealan za opuštanje i druženje. Na terasi ispred hotela je bazen (dečji i za odrasle) sa pool-barom i ležaljkama. Hotel ima lift, restoran lobi bar, pool-bar. Sobe su , sa dva, tri ili četiri ležaja. Svaka soba ima klimu, kupatilo, fen za kosu, mini bar, telefon, SAT TV, terasu. Hotel ima klasične četvorokrevetne sobe. Za goste hotela na plaži su ležaljke i suncobrani besplatno. U blizini hotela je BUS stajalište za linijski mini-bus (tzv.dolmuš) koji saobraća na svakih 30 min prema Ajvaliku.

Usluga: Polupansion (doručak i večera – švedski sto).

 

– GRAND MILANO 3* www.grandmilanohotel.com – je udaljen samo 50 m od gradske plaže. Hotel raspolaže sa 70 komfornih soba. Udaljen je oko 300 m od centra Sarimsaklija. Na samom ulazu u lobiju, dočekaće vas ljubazno osoblje hotela i odmah ćete osetiti prijatnu atmosferu koja će vas pratiti tokom celog letovanja. U okviru hotela, gostima je na raspolaganju otvoreni bazen sa ležaljkama. Hotel ima lift, bife, restoran, lobi bar. Sve sobe su komforne, klimatizovane, opremljene novim nameštajem sa dva ili tri ležaja. Sve sobe su sa kupatilom, fenom za kosu, mini barom, telefonom, SAT TV. Sa terasa se pruža direktan ili bočni pogled na more. Za goste hotela na plaži su ležaljke i suncobrani uključeni u cenu.

Usluga: Polupansion (doručak i večera – švedski sto). Doplatu za ručak uplaćujete na recepciji hotela 5€ dnevno.

 

– ERGIN 3* www.erginotel.com.tr – se nalazi u mirnom delu letovališta, na oko kilometar od dinamičnog centra Sarimsaklija. Moderan, novoizgrađen hotel, sa prijatnom atmosferom i bogatim enterijerom, pruža ugodan boravak. Hotel ima prostrani loby, restoran,  otvoreni bazen, parking, sopstvenu plažu, Wi Fi. . Gosti mogu uživati u sa ukusom nameštenim sobama i kvalitetnoj usluzi. Sobe su klimatizovane sa dva ili tri ležaja. Svaka soba ima kupatilo, fen za kosu, telefon, SAT TV, terasa. Za goste hotela na plaži su ležaljke i suncobrani ukljuceni u cenu.

Usluga: Polupansion (doručak i večera – švedski sto) i All inclusive (doručak, ručak, večera + među obroci – švedski sto).

 

– ACEM 3* www.acemhotel.com – ima sjajnu lokaciju, nalazi se preko puta gradske peščane plaže i na glavnom gradskom šetalištu. Nov, moderno opremljen hotel, pružiće ugodan boravak svakom gostu. Na terasi okruženoj palmama je bazen sa ležaljkama i pool-barom. Iz restorana se pruža prelep pogled na more. Hotel ima recepciju, lift, komforan loby pokriven wifi-jem, bar, i otvoren i zatvoren restoran. Sobe su moderno opremljene, klimatizovane. Trokrevetna soba je sa jednim francuskim i jednim singl krevetom. Većina soba ima pogled na more. Sve sobe imaju kupatilo, fen za kosu, SAT TV, terasu, mini bar. UZa goste hotela na plaži su ležaljke i suncobrani uključeni u cenu.

Usluga: Polupansion (doručak i večera – švedski sto).

 

– AMFORA 3* www.hotelamphora.com – se nalazi na samom šetalištu, preko puta gradske peščane plaže. Udaljen oko 400 m od centra Sarimsaklija. Na terasi ispred hotela je bazen sa ležaljkama i pool-barom. Hotel ima recepciju, restoran zatvorenog tipa, bar, lift… Sobe su klimatizovane, standardnog tipa sa dva ili tri ležaja. Sve sobe imaju kupatilo, fen za kosu, SAT TV, terasu. Sa terase se pruža prelep pogled na more. Bogat asortiman jela, spremljenih od strane iskusnih kuvara, serviraju se po principu “švedskog stola”. Za goste hotela na plaži su ležaljke i suncobrani uključeni u cenu.

Usluga: Polupansion (doručak i večera – švedski sto).

 

– ČINAR 3* www.ayvalikcinarhotel.com – nov, moderan i luksuzno opremljen hotel. Lociran preko puta gradske plaže, sa direktnim pogledom na more. Od centra Sarimsaklija udaljen oko 400 m. Ima dva bazena za odrasle i decu, sa ležaljkama i suncobranima. Prostran loby, odiše ukusom i pruža mesto za odmor i druženje. Hotel ima dva restorana, lobi bar, snack bar, barove na plaži i pored bazena, Wi Fi, lift. Većina soba ima pogled na more. Sobe su komforne, klimatizovane sa dva ili tri ležaja. Sve sobe poseduju kupatilo, fen za kosu, SAT LCD TV, terasu, mini bar. Gostima je na raspolaganju recepcija koja radi 24h. Za goste hotela na plaži su ležaljke i suncobrani ukljuceni u cenu.

Usluga: Polupansion (doručak i večera – švedski sto).

 

– BILLURCU 3*+ www.billurcu.com – se nalazi u mirnom delu letovališta. Od plaže je udaljen minutipo hoda, a od centra naselja šest minuta hoda šetalištem pored plaže. Ima dva objekta: hotelski i apartmanski. Sobe su klimatizovane sa dva i tri ležaja.
Apartmani imaju dve spavaće sobe (2+2 ležaja), za 4-5 osoba. Sobe i apartmani poseduju telefon, mini bar, wifi, SAT TV. U kupatilu fen za kosu. Svaka soba ima balkon. Izmedju dva obekta su 2 bazena (za neplivače i veliki za plivače) i dečji bazen. Pored bazena su ležalke, bar i mini vrt. Hotel ima lift, bife, lobi bar. Na plaži su hotelske ležaljke i suncobrani za goste hotela

Usluga: Polupansion (doručak i večera – švedski sto).

 

BUYUK BERK 3+* www.ayvalikbuyukberkotel.com Okružen zelenilom u centru Sarimsaklija, na šetalištu pored plaže, nalazi se hotel Buyuk Berk. Gostima je na raspolaganju otvoreni bazen sa pool barom gde mogu da se sklone od jakog podnevnog sunca i rashlade uz piće. Pored bazena su i ležaljke sa suncobranima. Za najmlađe tu je dečiji bazen, mini aqua park – tobogan. U okviru hotela je restoran koji nudi raznovrsna jela lokalne i internacionalne kuhinje. Hotel ima lift, više barova, restoran, lobi, fitnes, saunu, dečju sobu za zabavu… Soba su sa ukusom nameštene, elegantno dizajnirane, dvokrevetne, trokrevetne i family room. Svaka je klimatizovana, poseduje: kupatilo, fen za kosu, mini bar, telefon, SAT TV, terasa. Za goste hotela na plaži su ležaljke i suncobrani uključeni u cenu.

Usluga: Polupansion (doručak i večera – švedski sto) i All inclusive (doručak, ručak, večera + među obroci – švedski sto).

 

– OLIVERA 3*+ www.oliverahotel.com – se nalazi se u centru Sarimsaklija, na šetalištu pored plaže, okružen zelenilom. Gostima je na raspolaganju otvoreni bazen sa pool barom. U okviru hotela je restoran koji nudi jela lokalne i internacionalne kuhinje. Hotel ima lift, bar, restoran, lobi… Sobe su komforne, svaka ima balkon, klima uređaj, kupatilo, fen za kosu, mini bar, telefon, SAT TV,. Dvokrevetne sobe su sa francuskim ili dva singl kreveta, površine 22m². Trokrevetne poseduju standardnu opremu, sa jednim francuskim i jednim singl krevetom, površine 30m². Family room su komfornije i pružaju prijatan boravak za porodice.

Usluga: Polupansion (doručak i večera – švedski sto) i All inclusive (doručak, ručak, večera + među obroci – švedski sto).

 

– MUSHO 4* www.otelmusho.com – nalazi se u mirnom delu letovališta, udaljen 100 metara od vlastite plaže i par stotina metara od centra naselja. Hotel je prve goste primio 2016. godine. Poseduje preko 164 sobe, kapaciteta 360 ležajeva, nekoliko barova, restoran, bife, poslastičarnicu, lobi, bazen, tursko i finsko kupatilo, saunau. Sobe su veoma komforne, klimatizovane, imaju LED TV, sef-besplatno korišćenje, telefon, kupatilo, fen, terasu…

Usluga: All inclusive (doručak, ručak, večera + među obroci – švedski sto).

 

– HALIČ PARK 5*Ayvalik www.halicpark.com – se nalazi na ostrvu Džunda na 3 km od Ayvalika. Smešten na samo 250 m od plaže u sopstvenom vrtu, ovaj hotel predstavlja pravu oazu mira. Poseduje nekoliko barova, restoran, lobi bar, market, 24h- servis, fitnes centar, bilijar, stoni-tenis, wifi… U okviru hotela je sauna, tursko kupatilo i sala za masažu, zatvoreni i otvoreni bazen sa velikim i dečijim toboganom. Kraj bazena je poslastičarnica sa svežim kolačima i hladnim napicima. Ovde ćete naći i terene za tenis, za košarku, odbojku i mali fudbal. U amfiteatru u toku sezone priređuju se zabavni programi. Sobe su klimatizovane, vrlo ukusno opremljene sa nameštenim balkonima. Sve sobe imaju sef, minibar, fen za kosu, hotelski radio program, SAT TV, telefon. U restoranu možete uživati u svežim plodovima mora i turskoj kuhinji. Servis od 7 – 24h: tri obroka (švedski sto), užina do ručka, sneck-bar, čaj sa kolačima u 17h, sve vrste domaćih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka i zabavu (stoni tenis, karte…). Ne podrazumeva strana alkoholna pića i sokove, sladoled, ceđeno voće, sve vrste kafa, mini-bar, room-service, usluge posle 24h .

Usluga: All inclusive (doručak, ručak, večera + među obroci – švedski sto).

 

– HALIČ PARK 4*Dikili www.halicparkdikili.com – se nalazi se u mestu Dikili, udaljen je 30 km od Sarimsaklija. Ovaj hotel je potpuno renoviran u toku 2012/2013 god. Smešten je na sopstvenoj plaži na 1 km od centra mesta. U okviru hotela se nalazi prostrani lobi sa recepcijom i aperitiv barom, restoran, bazen sa dva tobogana, bar pored bazena, sauna, tursko kupatilo tzv.”hamam”, fitness centar, mini-club, tereni za odbojku na pesku, mini golf, badminton. Hotel ima i konferencijsku salu, parking, room service 24 sata, menjačnicu, Wi Fi…Hotel poseduje parking za preko 100 vozila. Za goste hotela rezervisani su ležaljke i suncubrani uključeni u cenu. Hotel raspolaže sa 144 soba, kapaciteta 300 ležajeva, od kojih je 120 standardnih 1/2+1 (francuski+standardni) i 1/3, 16/2+2 (dve odvojene sobe sa po 2 ležaja i jednim T/WC) i 8 apartmana, tzv. suit za 4-5 osoba. Sobe su klimatizovane I imaju kupatilo sa kadom, SAT TV, telefon, terasu.

Usluga: All inclusive (doručak, ručak, večera + među obroci – švedski sto).

 

VAŽNO: Za putovanje u Tursku potrebno je da pasoš važi još 6 meseci nakon povratka sa putovanja.


Pošaljite upit


CENA ARANŽMANA OBUHVATA: Smeštaj u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge (švedski sto) – 10 ili 15 noćenja, besplatu upotrebu ležaljki i suncobrana na plaži, besplatnu upotrebu klima uređaja, usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera tokom boravka, troškove organizacije i vođstvo puta.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: Prevoz visokopodnim turističkim autobusom ili dabldekerom (A/C, audio,video…) na relaciji prema programu, obavezno putno zdravstveno osiguranje za tranzit kroz Bugarsku i boravak u Turskoj, fakultativne izlete, individualne troškove.

Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.

 NAČIN I USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intese, na dan uplate.

– 30% prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja

– uplatom na žiro račun po prijemu profakture u roku od 48h

– 30% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima građana na jednake mesečne rate do kraja godine

– 30% prilikom rezervacije, a ostatak putem administrativne na jednake mesečne rate do kraja godine

 POPUSTI I DOPLATE:

– Doplata za 1/1 sobu – 50%

– popust za treću odraslu osobu u 1/3 sobi ili četvrtu odraslu osobu u 1/4 sobi – 30%;

KALIF, GRAND MILANO, AMPHORA, SEZER, ERGIN, OLIVERA, OLCAY, ACEM

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + jedno dete 2-5,99 godina – plaćaju 1.5 cenu

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + jedno dete 6-11,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + dvoje dece 2-5,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + jedno dete 2-6 godina + drugo dete 6-11,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2+1 soba: 1 odrasla osoba + dvoje dece 6-11,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/2 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 2-5,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2+1 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 6-11,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/2+1 soba: 2 odrasle osobe + dvoje dece 2-5,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/2+1, 1/3 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 2-6 godina + drugo dete 6-11,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/3+1, 1/4 soba: 2 odrasle osobe + dvoje dece 6-11,99 godina – plaćaju 3 cene

– 1/3 soba: 3 odrasle osobe + jedno dete 2-5,99 godina – plaćaju 2.7 cena

– 1/3+1, 1/4 soba: 3 odrasle osobe + jedno dete 6-11,99 godina – plaćaju 3.2 cene

NAPOMENA:

– 1/4 sobe imaju hoteli Kalif i Olcay, ostali hoteli raspolažu sa sobama strukture 1/3+1

– u hotelu Sezer u periodu od 01.05.-30.06.2019. i 01.09.-31.09.2019. za vreme večere besplatna voda, a u periodu od 01.07.-31.08.2019. za vreme večere besplatni sokovi sa aparata

– u hotelu Kalif za vreme doručka i večere voda je besplatna

CINAR

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + jedno dete 2,99-6,99 godina – plaćaju 1.5 cenu

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + jedno dete 6,99-11,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + dvoje dece 2,99-6,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 2,99-6,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2+1 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 7-11,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/2+1 soba: 2 odrasle osobe + dvoje dece 2,99-6,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/2+1 soba, 1/3 soba: 2 odrasle osobe + dvoje dece 7-11,99 godina – plaćaju 3 cene

BILLURCU – standardne sobe

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + jedno dete 2-6,99 godina – plaćaju 1.5 cenu

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + jedno dete 7-11,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2+1 soba: 1 odrasla osoba + dvoje dece 7-11,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + dvoje dece 2-6,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + jedno dete 2-6,99 godina + drugo dete 7-11,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 2-6,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2+1 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 7-11,99 godina – plaćaju 2.5 cene

BILLURCU – apartmani

– 4 odrasle osobe – plaćaju 3.8 cene

– 3 odrasle osobe + jedno dete 2-11,99 godina – plaćaju 3.5 cene

– 3 odrasle osobe – plaćaju 3 cene

– 3 odrasle osobe + dvoje dece 2-11,99 godina – plaćaju 3.8 cene

– 2 odrasle osobe + dvoje dece 2-11,99 godina – plaćaju 3 cene

– 2 odrasle osobe + jedno dete 2-11,99 godina – plaćaju 3 cene

Svi apartmani imaju frižider.

Peta osoba spava na pomoćnomležaju.

U apartmanima se plaćaju minimalno 3 cene.

MUSHO

– 1/2 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 0-5,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2+1 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 6-11,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/2 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 0-5,99 godina + drugo dete 0-2,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2+1 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 6-11,99 godina + drugo dete 0-5,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/3 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 6-11,99 godina + drugo dete 6-11,99 godina – plaćaju 3 cene

FAMILY ROOM (veća porodična soba od standardne sobe) se plaća minimum 3.5 cene

 

Hoteli koji imaju strukturu sobe 1/3+1

– 1/3+1 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 0-6 godina + dvoje dece 6-12 godina – plaćaju 3 cene

– 1/3+1 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 6-12 godina + dvoje dece 0-6 godina – plaćaju 3 cene

– 1/3+1 soba: 2 odrasle osobe + troje dece 0-6 godina – plaćaju 3 cene

– 1/3+1 soba: 2 odrasle osobe + troje dece 6-12 godina – plaćaju 3.5 cene

 

BUYUK BERK

– 1/2+1 soba: 1 odrasla osoba + dvoje dece 7-11,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + jedno dete 2-6,99 godina – plaćaju 1.5 cenu

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + jedno dete 7-11,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + dvoje dece 2-6,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + jedno dete 2-6,99 godina + drugo dete 7-11,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 2-6,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/2+1 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 7-11,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/2+1 soba: 2 odrasle osobe + dvoje dece 2-6,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/2+1, 1/3 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 2-6,99 godina + drugo dete 7-11,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/3+1 soba: 2 odrasle osobe + dvoje dece 6,99-11,99 godina – plaćaju 3 cene

– 1/3 soba: 3 odrasle osobe + jedno dete 2-6,99 godina – plaćaju 2.7 cene

– 1/3+1 soba: 3 odrasle osobe + jedno dete 7-11,99 godina – plaćaju 3.2 cene

FAMILY ROOM (veća porodična soba od standardne sobe – jedna prostorija), može da boravi max 5 osoba se plaća minimum 3.5 cene.

 

HALIC PARK – AYVALIK I DIKILI

– 1/2 soba: 1 odrasla osoba + jedno dete 3-11,99 godina – plaćaju 2 cene

– 1/1 soba: 1 odrasla osoba + beba 0-2,99 godina – plaćaju 1.5 cenu

– 1/2+1 soba: 1 odrasla osoba + dvoje dece 3-11,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/2+1 soba: 2 odrasle osobe + jedno dete 3-11,99 godina – plaćaju 2.5 cene

– 1/3+1 soba: 2 odrasle osobe + dvoje dece 3-11,99 godina – plaćaju 3 cene

– 1/3+1 soba: 3 odrasle osobe + jedno dete 3-11,99 godina – plaćaju 3.5 cene

FAMILY ROOM (veća porodična soba od standardne sobe – jedna prostorija) se plaća minimum 3.7 cene.

2 odrasle osobe + dvoje dece 3-11,99 godina – 3.7 cene

3 odrasle osobe + jedno dete 3-11,99 godina – 3.7 cene

3 odrasle osobe + dvoje dece 3-11,99 godina – 4 cene

4 odrasle osobe – 3.7 cene

Sobe strukture 1/3+1 hotel Halic park nema.