Sedef Travel > Aranžmani > Moskva 5 DANA

Rusija

Jedna od najpopularnijih destinacija na svetu. Privlači svake godine milione turista iz celog sveta svojom lepotom, prelepim građevinama i fenomenalnim mestima za zabavu i nezaboravan provod.

 Moskva

Moskvu je 1147. g. osnovao Jurij Dolgorukij. Broji preko 13 miliona stanovnika, zauzima površinu od 1.000 km2. Smeštena je na 7 brežuljaka.

 1. dan, 31.12.2018. BEOGRAD – MOSKVA

Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”, u 04:15h. Let kompanijom Air Serbia za Moskvu u 06:15 časova (let JU 650). Dolazak na moskovski aerodrom Seremetjevo u 11:05 časova. Sa aerodroma panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet Lomonosov, Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaza u objekte.)  Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Uveče odlazak na Crveni trg (sa vodičem metroom), na kome se tradicionalno uz veličanstven vatromet, dočekuje Nova godina. Noćenje.

 1. dan, 01.01.2019. MOSKVA

Doručak. Fakultativni program: Sergijev Posad (bivsi Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvećih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Moskovski metro jedan od najlepših I najstarijih metroa na svetu, u kojem čak 44 stanice imaju status kulturnog nasleđa. Obilazak nekoliko najznačajnijih metro stanica, koje su nalik na muzeje bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozlačenim floralnim ornamentima, mermernim stubovima I portretima nacionalnih heroja. Noćenje.

 1. dan, 02.01.2019. MOSKVA

Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo i istorijski centar Moskve, neponovljiv po lepoti arhitekturno-umetnički kompleks. Obilazak teritorije, Uspenske i Arhangelske crkve, Car zvono, Car top i Oružana palata, riznica carske Rusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružana palata, koji se nalazi pod zaštitom Unesco-a. Vecernja Moskva sa reke-voznja ekskluzivnim brodom-restoranom „Radisson“. Noćenje.

 1. dan, 03.01.2019. MOSKVA

Doručak. Fakultativni program: Muzej Panorama Borodinske bitke, posvećen ratu sa Napoleonom 1812.g. Glavni eksponat muzeja je panorama, ogromno slikano platno dimenzije 115 x 15m, koje visi u zatvorenom krugu i predstavlja jedan od najtežih momenata bitke na Borodinskom polju.Slobodno vreme. Noćenje.

 1. dan, 04.01.2019. MOSKVA- BEOGRAD

Doručak. Transfer do aerodroma Seremetjevo u 07:50h.  Let aviokompanije Air Serbia za Beograd u 11:50 časova (let JU 651). Dolazak u  Beograd u 12:50 časova. Kraj usluga.

 

Paket aranžman  / avionski prevoz, smeštaj i obilasci

Opis Termin putovanja Ukupna cena po osobi
Doček Nove godine 31.12.2018 – 04.01.2019. 465 €

 

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima.

V A Ž N A    N A P O M E N A:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona.

Postoji mogućnost večernjih i noćnih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

Postoji mogućnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 

DOPLATE ZA 1/1 SOBU:  85 €

POPUSTI:

 • Deca od 2 – 12 godina – (pomocni lezaj) plaćaju 420 €, u pratnji dve punoplatežne osobe (ima sedište u avionu, ima krevet u hotelima)
 • Treća odrasla osoba cena je ista kao za mesto u dvokrevetnoj, a smeštaj je ili u dvokrevetnoj i jednokrevetnoj sobi ili u dvosobnom apartmanu (Junior suite) plaća 465 €. Dopunski ležaji su nestandardni i nepogodni za osobe krupnije građe.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd – Moskva – Beograd sa kompanijom Air Serbia
 • Smeštaj u Moskvi (4 noćenja sa doručkom – švedski sto) u hotelu sa 4* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • Transferi u Moskvi: aerodrom–hotel–aerodrom
 • Panoramsko razgledanje Moskve
 • Usluge pratioca grupe i stručnih lokalnih vodiča
 • Troškove organizacije aranžamana

 

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Troškove avionskih taksi – oko 108 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
 • Osiguranje od otkaza ili prekida turistickog putovanja. Placa se u iznosu od 2% od ukupne cene aranzmana.
 • Individualno međunarodno zdravstveno osiguranje PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA.
 • Fakultativni programi u Moskvi
 • Individualne troškove

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama; u sve cene je uračunat vodič, autobus i ulaznice; realizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika; za broj prijavljenih putnika ispod 10, program ce se realizovati javnim prevozom, metroom. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.):

 

NAPOMENA: Zbog prazničnog radnog vremena blagajni muzeja moskovskog Kremlja i Oružane palate, neophodno je da putnici ovaj fakultativni izlet prijave i uplate prilikom uplate aranžmana ili najkasnije do 13.12.2018.. Na licu mesta, kao i nekoliko dana pre polaska, nece biti moguce.

 

Realizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika. Izuzetak je izlet u Sergijev posad, sa minimalnim brojem od 10 ucesnika za realizaciju.

Za Kremlj i Oruzanu palatu, za broj prijavljenih putnika ispod 15, odlazak ce biti organizovan javnim prevozom, metroom.

 MOSKVA

Kremlj (teritorija i 2 Saborne crkve) i Oružana palata – 55 €, Sergijev pasad  (bivši Zagorsk) – 40 €, Obilazak moskovskog metroa – 10 €, Krstarenje rkom Moskvom 35 €, Panorama Borodinske bitke 30 €.

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
 2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1.5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:

Za polaske za NOVU GODINU.………..najkasnije do 15.04.2019.

 1. platne kartice (Visa, Dina, Master)

OPŠTE NAPOMENE:                      

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

 • Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca licenca OTP br. 107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije VIVA. Aranžman je rađen u saradnji sa partnerom iz Moskve APELSIN Travel Agency, Rusija, Moskva. Aranžman je rađen na bazi od minimum 10 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Cenovnik za Moskvu (Doček Nove 2019.godine, avion, 5 dana) br.1 od 19.09.2018.

OPIS I LOKACIJA HOTELA: smeštaj je u Moskvi (Rusija) u navedenom hotelu do popune mesta ili sličnom:

 

HOTEL BEST WESTERN PLUS VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER 4*: www.hotel-vega.ru

Hotel je u sastavu nekadasnjeg kompleksa hotela izmailovo, danas u sklopu lanca hotel Best Western. Metro stanica je na 70-80m od hotela. U neposrednoj blizini hotela nalazi se veliki broj restorana, trzni centar, kao I velika pijaca suvenira. Samo voznja metroom do Crvenog trga traje 15 min (od hotela sa pesacenjem 25 min), sto je vezano za slobodno vreme. U ovom hotelu sve vise odsedaju nasi poslovni ljudi, jer je cena povoljna, a uslovi odlicni, 2012. Godine hotel je potpuno renoviran. Dorucak svedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

Pošaljite upitZa informacije ili zakazivanjePozovite nas ukoliko
imate dodatnih pitanja