Sedef Travel > Aranžmani > NOVA GODINA > Italija Nova Godina > Milano 5 dana NG

Milano je prestonica Lombardije i najveći industrijski grad Italije. Smatra se privrednim i modnim centrom,sa preko 1,5 milion stanovnika. Čuvena gotska katedrala D´Uomo di Milano i svetski poznato zdanje opere Milanska skala, samo su deo izuzetno bogatog kulturnog i arhitektonskog nasleĎa grada. U svetu je ipak Milano najpoznatiji kao centar mode i dizajna, te je ljubiteljima kupovine i najnovijih trendova omiljena destinacija.Milano ima i veliki broj restorana i noćnih klubova, koji upotpunjuju doživljaj svakom posetiocu.

OBILASCI: Milano – Đenova/Jezero Lugano– Jezero Komo

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 30.12.2019 BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 16.00 časova sa perona glavne autobuske stanice (BAS -a), proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i peron polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.

2. dan 31.12.2019 MILANO
Dolazak u Milano u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak grada: zamak Sforca, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Milanska skala. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Individualni odlazak na DOĈEK NOVE 2020. GODINE. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

3. dan 01.01.2020 MILANO – ĐENOVA/ LUGANO – MILANO
Doruĉak. Slobodno dan za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do:*Đenove. Đenova je šesti po veličini grad Italije i glavni grad oblasti Ligurija. TakoĎe je najveća luka Italije, čiji je stari grad pod zaštitom Unesco-a. Po dolasku obilazak grada: Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, stari
svetionik La Lanterna (najstariji svetionik na svetu, koji još uvek radi), kuća Kristofera Kolumba.*Lugano, koje je jedno od najlepših jezera u Evropi. Podeljeno je izmeĎu švajcarskog kantona i italijanske regije Lombardija. Nakon obilaska slobodno vreme. Povratak u Milano u poslepodnevnim časovima.Nakon obilaska slobodno vreme. Povratak u Milano u večernjim časovima. Noćenje.

4. dan 02.01.2020 MILANO – JEZERO KOMO
Doruĉak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Milanu ili mogućnost fakultativnog odlaska do jezera Komo. Komo je treće jezero po veličini u Italiji. Jedno je od najpoznatijih mondenskih mesta u Italiji …Po dolasku na jezero slobodno vreme za šetnju i relaksaciju ili mogućnost fakultativne vožnje brodom po ovom prelepom italijanskom jezeru. U poslepodnevnim časovima povratak u Milano i nastavak puta za Beograd. Noćna voţnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji.

5. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd (na dolazne perone) u prepodnevnim časovima.

 

CENOVNIK MILANO  2020

OPIS TERMIN PUTOVANJA HOTEL UKUPNA CENA PO OSOBI
NOVA GODINA 30.12.2019 – 03.01.2020 HOTEL 3* SPEC. PONUDA 89€

REGULARNA 99€

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate.

CENA ARANZMANA OBUHVATA:
– prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
-smeštaj u izabranom hotelu (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama
-obilaske prema programu (Milano)
-troškove organizacije i vodjenja aranžmana
-usluge licenciranog pratioca grupe
CENA ARANZMANA NE OBUHVATA:
-medjunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 35.000 €) – 5 € (osobe od 18- 69 god.), 3 € (deca od 0 meseci – 17,99 god.), 8 € (osobe od 70 – 84 god.)
– Osiguranje od otkaza ili prekida turistickog putovanja. Placa se u iznosu od 2% od ukupne cene aranzmana. Potrebne informacijemogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona. PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
-obaveznu gradsku komunalnu taksu za Milano i okolinu (uvedena 15.09.2012, plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 2* i 3* – 4 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* i 5* – 5 € po noćenju / po osobi
-ulaznice i fakultativne izlete ,peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )
NAPOMENA:  Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer). Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 190,00 dinara po osobi .
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30
putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
Đenova i outlet Seravalle – 35 € / 25 € deca
Jezero Komo – 20 € odrasli / 10 € deca
Vožnja brodom po jezeru Komo – 15€ / 10€ deca
Jezero Lugano – 25 € odrasli / 15 € deca

 

  • NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

– U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs
– Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
– Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
– U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
– Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
– Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
– Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

OPŠTE NAPOMENE:

– Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
– Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
– Svaki komad prtljaga mora biti obeležen Viva obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
– Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
– Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
– Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
– Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
– Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
– Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
– Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

  • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
  • – Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
  • – Cenovnik za Milano, Đenovu & jezero Komo (Doček Nove 2020. godine, autobus, 5 i 6dana) br.1 od 11.09.2019.

Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:

–  u Milanu (Italija) sa 3*:
Hotel THE HUB 4* www.thehubhotel.com
Hotel se nalazi u širem centru grada. Ovaj moderan hotel poseduje recepciju, restoran, bar i konferencijsku salu. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV i klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.

Hotel DEI FIORI 3* www.hoteldeifiori.com do popune mesta:
Hotel se nalazi u širem centru grada,na odličnoj lokaciji,veoma blizu metro stanice. Hotel poseduje recepciju, bar i konferencijsku salu. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV i klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.


Pošaljite upit


NAĈINI PLAĆANJA ARANŢMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima gradjana BEZ KAMATE najkasnije do:
NOVA GODINA……….…………….…….15.04.2020.
2. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)