Sedef Travel > Aranžmani > EGZOTIČNA PUTOVANJA > AFRIKA / DALEKE DESTINACIJE > OSTALO / AFRIKA > MAURICIJUS

Nestvarna destinacija u Indijskom okeanu! Predivno plavo more, retke životinje, palme i peščane plaže, ronjenje… Jednom rečju – raj na zemlji!​

Primer ponude za polazak 02.03.2019: 9 dana / 8 noći, avio + takse + smeštaj – od 1039eur

Brojne prednosti koje karakterišu individualna putovanja su mogućnost da putovanje organizujemo po Vašoj meri, baš onako kako Vi zamislite, dovoljno je samo da nam pošaljete upit na mejl i pažljivo ćemo dizajnirati ponudu, vodeći računa o okvirnom budžetu koji ste odredili. Mi se prilagođavamo Vašem slobodnom vremenu, tako da možete putovati kada god Vi želite!

Poslati upit na jungletravel@gmail.com

Polasci tokom cele godine!

Ostrvo Mauricijus spada u jednu od najlepših destinacija na planeti. Prijatna klima, mala vremenska razlika i veliki izbor apartmana i hotela idu u prilog tome da ova destinacija ostane jedan od omiljenih izbora za Vaš odmor iz snova. Mir i opuštanje su prioritet. Ovo ostrvo je ostvarenje Vašeg sna!

Iako je Mauricijus najpoznatiji po proizvodnji šećera, popularna je i proizvodnja ruma. Turistima se nude ture po svetski poznatim destilerijama u kojima se proizvode neke od najboljih sorti ruma na svetu. Tako u destileriji Rhumerie de Chamarel možete degustirati različite vrsta ruma, a nakon svega se odmoriti u prvoklasnom restoranu smeštenom u neposrednoj blizini.

Najstarija plantaža čaja na ostrvu privlači najviše turista. Ova plantaža nalazi se uz Čajni put i na njoj se uzgajaju mnoge vrste poznatog mauricijskog čaja.

Mauricijus je dom nekim od najboljih mjesta za ronjenje. Koraljni grebeni privlače mnoge ronioce iz svih dijelova svijeta. Uz ronjenje možete uživati i u podvodnom ribolovu, ali i jedrenju kraj predivne obale.

 

1.dan: Dolazak na aerodrom „Nikola Tesla“, najkasnije dva sata pre poletanja aviona. Individualna prijava za let i predaja prtljaga. Pasoške i carinske formalnosti. Let do Mauricijusa sa jednim presedanjem.2.dan: Dolazak na Mauricijus u jutarnjim časovima. Individualni ransfer do smeštaja. Mauricijus, mesto na kome raj postaje stvarnost! Bele plaže, romantične večeri uz svetlost sveća i šum okeana. Slobodno vreme za istraživanje okolnih plaža. Noćenje.

3.dan: Predlažemo: fakultativni izlet za Port Luis, glavni grad ovog ostrva, gde možete obići centar grada, gradsku pijacu, gradsku džamiju, kinesku četvrt, jesti u lokalnim restoranima ukusnu hranu. Možete obići i botaničku baštu koja se nalazi u neposrednoj blizini Port Luisa. Povratak u smeštaj i slobodno vreme za razne aktivnosti. Noćenje.

4.dan: Predlažemo: fakultativni izlet na jugozapadni deo ostrva gde možete uživati u nepregledni belim plažama, netaknutoj prirodi, lokalnim selima i ljudima, prirodnim rezervatima i planinskim vrhovima. Predlažemo obilazak Casela nacionalnog parka, penjanje na vidikovac Morne Brabant, obilazak Chamarel sela koje se nalazi kraj istoimenih vodopada i poznate sedmobojne zemlje koja će nam obuzeti sva čula. Ne treba zaobići ni Aleksandra vodopade, statuu Šive, sveto jezero i Tou aux Cerf poznati krater na Mauricijusu. Povratak u smeštaj. Noćenje.

5.dan: Predlažemo: fakultativni izlet. Obilazimo poznate plantaže čaja Mauricijusa, slušamo priče o kolonijalizmu i obilazimo poznatu fabriku čaja i muzej gde ćemo biti u mogućnosti da degustiramo neke nove ukuse dok uživamo u pogledu na sam jug ostrva. Tokom ovog fakultativnog izleta otkrivamo nešto više i o istoriji šećera, proizvodnji šećernih proizvoda, degustiramo rum i posećujemo tropsku baštu i kuću vanile u kojoj se vrši obrada mahuna vanile. Povratak u smeštaj. Noćenje.

6.dan: Predlažemo: fakultativni izlet za Tamarind vodopade. Treking ka poznatim vodopadima poznatijim još i pod nazivom Sedam vodopada. Tumaranje prirodom, penjanje po planinama, vidikovcima, reke, šume i istraživanje zapadnog dela ostrva. Kupanje u podnožju vodopada, ispod kaskada od čak preko 40 metara. Ovde ćete stvoriti slike za ceo život! Povratak u smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.

7-8.dan: Slobodno vreme za uživanje i fakultativne aktivnosti, kupanje, ronjenje, jedrenje, degustaciju lokalnih jela, treking. 2 noćenja.

9.dan: Napuštanje smeštaja u prepodnevnim satima. Transfer do aerodroma u Port Luisu. Individualna prijava za let i predaja prtljaga. Pasoške i carinske formalnosti. Let do Beograda sa presedanjem. Dolazak u Beograd. Kraj putovanja.

Polazak: 02.03.2019.

 

Termin  02.03.2019.
PROMO SPECIJALNA cena: 1039 €
Regularna cena: Na upit

*Cena aranžmana formirana je na osnovu trenutne raspoloživosti na letovima i predloženim hotelima. Možete produžiti ili skratiti svoj boravak ukoliko želite, za sve zahteve kontaktirajte agenciju.

**PROMO cena važi za prijave do popune mesta po promotivnim cenama avio kompanije ili najkasnije do 20.12.2018. Cena aranžmana garantovana je nakon uplate avansa i izdavanja avio karata.

 

Uslovi plaćanja: Prilikom prijavljivanja plaća se 700 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, a ostatak sume plaća se u agenciji u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, najkasnije 7 nedelja pred put. Mogućnost plaćanja preko računa i karticama Visa, Master, Maestro i Dina.

 

Prijavljivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost za štampanje avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

 

Cena aranžmana obuhvata:

 • Avio kartu Beograd – Mauricijus  – Beograd sa svim taksama
 • 7 noćenja prema planu i programu puta u hotelu 4*
 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

 

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Troškove vize za Mauricijus
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji najkasnije do 5 dana pred putovanje)
 • Individualne troškove nastale za vreme trajanja aranžmana
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

 

Napomene:
Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 20.09.2018.

Primeri smeštaja:Roi Holiday Stay 4* – Besplatan wifiu celom objektu, terasa sa bazenom i baštom. U objektu postoji zajednička kuhinja. Svaka soba poseduje sto, TV sa ravnim ekranom i kupatilo. Svaka soba ima pristup zajedničkoj kuhinji. Plaža se nalazi na oko 7 min hoda.

Dodola Lodge 4* – Ovaj objekat je udaljen 3 min hoda od plaže. Nalazi se preko puta plaže i mestu Perejber. Nudi moderno opremljene sobe, zajedničku kuhinju i restoran i bar.

Angsana Balaclava Mauritius 5* – Ovaj objekat je udaljen 7 min hoda od plaže. Nalazi se na severozapadnom delu ostrva u skrivenom delu, zalivu Kornjača. Poseduje nekoliko privatnih bazena. Sve sobe imaju drveni pod i moderno su opremljene.


Pošaljite upitZa informacije ili zakazivanjePozovite nas ukoliko
imate dodatnih pitanja