Sedef Travel > Aranžmani > Madrid 5 DANA
Prestonica Španije nalazi se u srcu Iberijskog poluostrva, na pola puta između Atlantika na severu i Sredozemnog mora na jugu, Portugala na
zapadu i provincije Katalonije na istoku. Političko, ekonomsko i kulturno središte države obiluje velelepnim građevinama (Kraljevska palata,
Edificio España, Metropolis i Telefonica, Palacio de Cristal), širokim avenijama (Alcala, Gran Via) i grandioznim trgovima (Plaza Mayor, Puerta
del Sol, Cibeles, Neptuno, Colon), ali i prelepim parkovima (od kojih je najveći i najpopularniji Retiro), bogatim muzejima (Prado, Reina Sofia,
Thyssen-Bornemisza), izuzetno raznovrsnom gastronomskom ponudom (od prefinjenih restorana do lokalnih tapas barova) i veoma sadržajnim
noćnim životom (od flamenka do najmodernijih diskoteka).
1.Dan: (Subota 28.04.2018.)
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera Ponte Travel-a u 11.00h. Let za Minhen kompanijom Lufthansa u 13.10h (let LH 1723).
Dolazak u Minhen u 14.40h. Nastavak sa istog aerodroma za Madrid u 15.30h (let LH 1804). Sletanje na aerodrom “Barahas” u Madridu u
18.05h. Nakon sletanja, transfer do hotela 4*. Smeštaj u hotel. Noćenje.
2.Dan: (Nedelja 29.04.2018.)
Doručak u hotelu. Sastanak sa vodičem na recepciji hotela oko 9h i odlazak na panoramsko razgledanje grada sa vodičem na srpskom jeziku: Puerta
del Sol (Sunčana kapija), Kraljevska palata, Kraljevsko pozorište, katedrala Almudena, Puerta de Toledo (slavoluk), Neptunov trg, Trg Sibeles, park
Retiro, Kapija Alkala, kvart Salamanka, Nacionalna biblioteka, Kolumbov trg, Gran Via, Španski trg. Nakon razgledanja, povratak u hotel. Slobodno
posle podne za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja poludnevnog fakultativnog izleta – Eskorijal. Povratak u hotel. Noćenje.
3.Dan (Ponedeljak 30.04.2018.)
Doručak u hotelu. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Toledo. Povratak u hotel. Noćenje.
4.Dan (Utorak 01.05.2018.)
Doručak u hotelu. Slobodan dan za individualne aktivnosti.
5.Dan (Sreda 02.05.2018.)
Doručak (lunch paket). Odjava iz hotela. Transfer do aerodroma oko 04.30h. Let za Minhen kompanijom Lufthansa u 07.15h (let LH
1807). Dolazak u Minhen u 09.40h. Nastavak putovanja sa istog aerodroma u 11.05h (let LH 1722). Dolazak u Beograd u 12.30h. Nakon
sletanja u Beograd kraj programa.
PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE NA DAN UPLATE

Hotel RAFAel AtoCHA 4* 

28. April ’18. –  02. MAj ’18.

4 noćenjA

Cena paketa po osobi: 439 € 389 €

POPUsTI I DOPlATE:

 • Treća odrasla osoba u 1/2+1: popust 20 € (na upit)
 • Doplata za jednokrevetnu sobu: 185 € (na upit)
 • Cena za dete 2-12 god. u 1/2+1 (sa dve odrasle osobe u sobi) – 199 eur

CENA ARANžMANA UklJUčUJE:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd – Minhen – Madrid – Minhen – Beograd sa kompanijom Lufthansa
 • Smeštaj u hotelu 4* na bazi 4 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama
 • Transfere na relacijama aerodrom-hotel-aerodrom u Madridu prema programu
 • Poludnevno panoramsko razgledanje grada (3h) sa vodičem na srpskom jeziku
 • Troškove organizacije putovanja

CENA ARANžMANA NE UklJUčUJE:

 • Aerodromske takse (195 eur u trenutku objavljivanja) – plaćanje u agenciji u dinarima (Cena taksi podložna je promeni)
 • Fakultativne izlete (obavezna prijava u agenciji)
 • Putno osiguranje, samo za DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE ILI ZA STRANE DRŽAVLJANE SA TRAJNIM PREBIVALIŠTEM U SRIBIJI – plaćanje u agenciji! Individualne troškove putnika
 • UslOVI I NAčIN PlAĆANJA

  Napomena: Cene su izražene u Eur-ima ili dinarima. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima prema prodajnom kursu Banke Intesa na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u Eur-ima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator zadržava pravo korigovanja cena na neplaćeni deo aranžmana.

  1. UPLATA DO POLASKA – Prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije (rani buking 50%) od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska, ukoliko cenovnikom nije drugačije definisano.
  2. PLATNIM KARTICAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
  3. PLAĆANJE NA RATE – Bez kamate, kreditnim karticama Visa i Master Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata). Kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije.
  4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – Uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa Rate dospevaju svakog 10./20./30. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
  5. PREKO RAČUNA – Uplata na račun Ponte Travel-a.
  6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM – Sa firmama sa kojima Ponte Travel ima ugovor na 6 mesečnih rata zaključno
  7. TURISTIČKIM KREDITOM – Sa izdatim predračunom od strane Ponte Travel-a, klijent aplicira za kredit u banci.

  Ponte Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude (rani buking, first i last minute, specijalne ponude). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

   

NAPOMENA:

Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA. Stari (plavi) pasoši više ne važe. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena, moraju posedovati vizu zemlje u koju putuju. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

Agencija Ponte ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika pasoša koji imaju prebivalište na teritoriji Kosova i Metohije i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna viza za vlasnike novih biometijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Minsitarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA).

NAPOMENE:

 

 • Deca ostvaruju popust samo u pratnji dve punoplatežne osobe!
 • Lokalna kategorizacija i klasifikacija hotela!
 • Potvrda hotela se čeka oko 48h od uplate akontacije (ne računajući vikend subota/nedelja).
 • Po pravilu ulaz u hotel prvog dana boravka je posle 14:00 h, dok se poslednjeg dana boravka napušta hotel do 10:00 h.
 • Obavezan dress code za vreme obroka u svim hotelima
 • Ponte nije odgovoran za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta predstavnika ino partnera.
 • Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost.
 • Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice.
 • Pasoš mora biti važnosti minimum 3 meseca nakon povratka sa putovanja. Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše koji se izdaju sa kraćim periodom važenja.

 

Ponte zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.

VAžNE NAPOMENE:

KrAjnji roK ZA oBAVeŠTAVAnje pUTniKA, ZA SlUČAj oTKAZiVAnjA ArAnŽMAnA oD STrAne ponTe TrAVel-a je 5 DAnA pre poČeTKA pUToVAnjA. orGAniZATor iMA prAVo DA 5 DAnA preD pUT oTKAŽe pUToVAnje USleD preBUKirAnoSTi HoTelA ili ponUDi AlTernATiVni SMeŠTAj U DrUGoM oBjeKTU iSTe KATeGorije i Cene.

MoliMo pUTniKe DA proVere TAČnA VreMenA poleTAnjA AVionA DVA DAnA pre polASKA nA pUToVAnje

Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 25 putnika.

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 20 putnika (po navedenim cenama).

Rok za prijavu za putovanje je najkasnije 7 dana pre termina putovanja ili do popune mesta.

Uz ovaj program vaze opšti uslovi organizatora putovanja agencije “PONTE TRAVEL” usklađeni sa YUTA standardom

OPIS HOTElA:

Hotel RAFAel AtoCHA 4* www.rafaelhoteles.com Calle Méndez Álvaro, 30 28045

Hotel raspolaže sa 245 moderno opremljenih soba. Nalazi se na 10 minuta peške od metro i železničke stanice Atoča, metro stanice Palos de la Frontera koja je samo tri stanice udaljena od centralnog gradskog trga Puerta del Sol. Muzej Prado je na 2km od hotela. U okviru hotela se nalazi restoran „Azafran“, lobi bar i mala teretana. Gostima je na raspolaganju room service i bežični internet (uz doplatu). Sve imaju kupatilo sa fenom za kosu, Tv sa satelitskim programima, sef i mini-bar.


Pošaljite upitZa informacije ili zakazivanjePozovite nas ukoliko
imate dodatnih pitanja