Sedef Travel > Aranžmani > Leto 2020 > CRNA GORA > HOTEL BEČIĆI (ex NAFTAGAS) 2*

Hotel se nalazi na lokаciji kojа zаuzimа centrаlno mesto nа Bečićkoj plaži, 4km udаljen od Budve i 1km udaljen od Rafailovića pešačkom stazom. Hotel je okružen zelenilom i idealan za porodični odmor.Progrаm аnimаcije (besplаtno) nudi zаnimljive i rаznovrsne аktivnosti zа decu i odrаsle koji počinje u 9.00 sаti pre podne i trаje sve do kаsnih večernjih sаti. Hotel imа 116 sobа od kojih je 5 apartmana, kao i 5 soba u potkrovlju. Svаkа sobа imа klimu(korišćenje uključeno u cenu), frižider, kаblovsku TV.Ishrana je na bazi polupansiona (doručak i večera – švedski sto).

Besplatni sadržaji u okviru hotela:
– teretana, sportski tereni (m.fudbal,rukomet,košarka odbojka) , internet, bilijar, mini golf, stoni tenis
– dečije igralište sa klackalicama, toboganima i penjalicama
– besplatan parking
– besplatno korišćenje ležaljki na teritoriji hotela (servis na celoj teritoriji hotela)

Mogućnost korišćenja ponude poslastičarnice i „a la carte“ restorana po povoljnim cenama za goste hotela  (20% nižim od prosečnih cena).
Hotel  ima 24h obezbedjnje a ulazak trećih lica na teritoriju hotela može biti isključivo po najavi.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan – Dolazak u Bečiće u prepodnevnim satima i smeštaj u sobe (najranije od 14:00). Slobodno vreme i boravak.
1-10.dan – Boravak na bazi izabrane usluge u hotelu “Bečići” na bazi 9 polupansiona, prema programu.
10.dan – Napuštanje soba najkasnije do 09:00 h.

SMENA 17.06-26.06 26.06-05.07 05.07-14.07 14.07-23.07 23.07-01.08 01.08-10.08 10.08-19.08 19.08-28.08 28.08-06.09 06.09-15.09
BROJ NOĆI 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
TIP SOBE
1/2 soba 248€ 279€ 326,50€ 330,50€ 330,50€ 330,50€ 326,50€ 316,50€ 263€ 223€
1/3 soba 248€ 279€ 326,50€ 330,50€ 330,50€ 330,50€ 326,50€ 316,50€ 263€ 223€
1/4 soba 248€ 279€ 326,50€ 330,50€ 330,50€ 330,50€ 326,50€ 316,50€ 263€ 223€
1/4 aprtman 248€ 279€ 326,50€ 330,50€ 330,50€ 330,50€ 326,50€ 316,50€ 263€ 223€
DOPLATA: SOBA SA TERASOM POGLED MORE – 30€, SOBA SA TERASOM POGLED PARK – 20€ (po sobi)
1/2 soba potkrovlje 208€ 239€ 280.50€ 280,50€ 280,50€ 280,50€ 280,50€ 270,50€ 223€ 203€
1/3 soba potkrovlje 208€ 239€ 280.50€ 280,50€ 280,50€ 280,50€ 280,50€ 270,50€ 223€ 203€
1/4 soba potkrovlje 208€ 239€ 280.50€ 280,50€ 280,50€ 280,50€ 280,50€ 270,50€ 223€ 203€
Sobe koje se nalaze u potkorovlju nemaju terasu
 Cene u tabeli su izražene u eur po osobi na bazi 9 polupansiona  (doručak i večera – švedski sto)

NAPOMENA: PUTNICI SU U OBAVEZI DA SE PRILIKOM REZERVACIJE OPREDELE ZA ODREĐEN TIP SMEŠTAJA
                         (SOBE SA TERASOM / POGLED MORE / POGLED PARK) I NE POSTOJI MOGUĆNOST NAKNADNIH IZMENA !!!

POPUST SE NE ODNOSI NA DOPLATE (TERASA)

POPUSTI ZA DECU:
-dete do 2 god. – gratis u zajedničkom ležaju i nema ishranu
-dete od 2 do 12 godina u zajedničkom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe ostvaruje popust 50%
-dete od 2 do 12 godina u sopstvenom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe ostvaruje popust 30%
-prvo dete od 2 do 12 godina u sopstvenom ležaju popust 30%, a drugo dete od 2 do 12 godina u zajedničkom ležaju ostvaruje popust 50%, u pratnji 2 odrasle osobe.
Navedeni popusti važe samo u pratnji 2 odrasle (punoplative) osobe.
Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja.

PRILIKOM REZERVACIJE SMEŠTAJA MORA SE DOSTAVITI FOTOKOPIJA ZDRAVSTVENE KNJIŽICE OD DETETA.

ARANŽMAN OBUHVATA:
-Smeštaj u hotelu “Bečići” u izabranoj smeštajnoj jedinici na bazi 9 polupansiona (doručak i večera)
-Organizaciju aranžmana.
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
-Prevoz turističkim autobusom (klima, audio/video oprema)
-Boravišna taksa, prijava i osiguranje  iznosi 1,50€ za odrasle, 1,00€ za decu od 12-18. god. i 0,50€ za decu od  2-12. god. po osobi i danu, plaća se na recepciji
-Individualne troškove
-Medjunarodno zdravstveno osiguranje

OSTALE  VAŽNE  NAPOMENE: 
– putnici u smeštajne jedinice ulaze posle 14:00 h prvog dana boravka (po lokalnom vremenu), a iste napuštaju do 09:00 h poslednjeg dana boravka (po lokalnom vremenu).
– peškiri nisu sastavni deo opreme svake smeštajne jedinice, kao ni sredstva za održavanje higijene u toku boravka gostiju.
– predstavnik agencije, pratilac puta i vozači autobusa nisu dužni da putnicima nose prtljag do i od smeštajne jedinice.
– u slučaju zakrčenja ulica (nemogućnosti prolaska) u mestu u kojem je smeštajna jedinica, autobus će ostaviti putnike najbliže moguće od smeštajne jedinice.
– organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.).
– organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja-aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
– na putovanje mogu da idu putnici koji poseduju crveni biometrijski pasoš.
– organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju Crne Gore.
– putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
– maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati ovrerenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini, ukoliko to one overavaju.
– potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja i Garancijom putovanja.
– za realizaciju putovanja neophodan je minimum od 50 prijavljenih putnika po planiranom polasku/po određenoj smeni.
– first i last minute ponude – organizator zadržava pravo da korišćenjem first ili last minute ponuda prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od cena u cenovniku prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili smeštaj po cenama iz cenovnika u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo na naknadu, za razliku u ceni.
– agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.
– u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
– agencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slučaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programa putovanja u odnosu na putnika i prijavu za putovanje.
– agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije.
– u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 50) agencija zadržava pravo da predmetni aranžman realizuje u saradnji sa drugom agencijom, koja ima isti, ili sličan program putovanja, uz poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program putovanja ili samo neke elemente programa (prevoz, transfere, izlete ili drugo).

Svаkа sobа imа klimu, frižider, kаblovsku TV.

Hotel imа 116 sobа od kojih je 5 apartmana.

Postoje sobe koje se nalaze u prizemlju, prvom spratu, drugom spratu i potkrovlju bez terasa i sa terasom (pogled more ili park).

 

 


Pošaljite upit


Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarima, u dinarskoj protivvrednosti po Srednjem kursnu NBS-a, u skladu sa sledećim uslovima:
 30% od cene aranžmana plaća se prilikom rezervacije, a ostatak u mesečnim ratama, tako da aranžman bude isplaćen najkasnije 15 dana pre datuma početka korišćenja usluge
– platnim karticama (VISA, VISA ELECTRON, MASTER, DINA) u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja
– 30%  od cene aranžmana prilikom rezervacije, a ostatak čekovima građana u jednakim mesečnim ratama do 15.Decembra 2020. godine – bez uvećanja, koji se deponuju odmah prilikom potpisivanja ugovora o putovanju
– 30% od cene aranžmana prilikom rezervacije, a ostatak putem overene administrativne zabrane (firmi sa kojima agencija i prevoznik imaju potpisan ugovor), u jednakim mesečnim ratama do 15.decembra  2019. god bez uvećanja (formular administrativne zabrane korisniku izdaje organizator putovanja).

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
– putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.
Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
Mesto određeno za prijem reklamacija je: SEDEF TRAVEL DOO, Kraljice Natalije 5, 11000 Beograd, mail: info@sedeftravel.rs  tel: 011 3671331
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Radevic Milica

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije SEDEF TRAVEL DOO i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa  standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. SEDEF TRAVEL kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 6/2018. od 30.01.2018., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po polisi Osiguranja br. 146-70005261 zaključena dana 29.11.2017 koja se aktivira kod Dunav osiguranje a.d.o. Beograd, 11000 Beograd, Makedonska 4, MB 07046898, PIB 100001958. Centrala: 0800 386 286 email: kontaktcentar@dunav.com

Opšti uslovi putovanja agencije Sedef travel doo od 01.10.2019. su sastavni deo ovog programa.

Sedef travel doo  Licenca OTP 6/2018 izdata 30.01.2018

PROGRAM br. 1. važi od 20.01.2020. godine