Sedef Travel > Aranžmani > SRBIJA > IZLETI PO SRBIJI > GOLUBAC, SREBRNO JEZERO I MANASTIR TUMANE – JEDNODNEVNI IZLET

Izleti po Srbiji – Srebrno jezero – Golubac – Manastir Tumane | 1190rsd | 08.08.2020

 

Jednodnevni Izlet na Srebrnom jezeru je pun pogodak!

 

Srebrno jezero je poznato turističko mesto Srbije u blizini grada Velikog Gradišta, na 115 km jugoistočno od Beograda.

Srebrno jezero je dugačko 14 km, a široko 300 metara. Bogato je ribom, tako da privlači one koji uživaju u ribolovu i koji vole riblje specijalitete.

Na Srebrnom jezeru postoji mnoštvo smeštajnih objekata – od mesta za kampove do izuzetno luksuznih hotela, vila i drugog luksuznog smeštaja.

U blizini jezera se nalazi nekoliko sela kao i šarmanti gradić Veliko Gradište.

Zajedno sa Dunavom, nekoliko manastira i tvrđava i nacionalnim parkom Đerdap, područje nudi jedinstvenu raznolikost turističkih atrakcija i mogućnosti za aktivan odmor, između ostalog, kupanja, sportova na vodi, ribolova, planinarenja i biciklizma, posmatranja ptica itd.

Iako je jedna od najvećih i najpopularnijih letnjih destinacija u Srbiji, na Srebrnom jezeru nema gužve za razliku od nekih drugih destinacija. Zato vam ga preporučujemo kao idealno mesto za jednodnevni izlet.

 

Golubac – Izlet 2020 – Obilazak velelepne tvrđave

 

Tvrđava Golubac izgrađena je na ulazu u klisuru Gvozdene kapije, mesto gde se najširi tok Dunava uliva u prelaz Karpata.

Tvrđava je predstavljala važno uporište vojne granice, izgrađeno namerno kao odgovor na vojni i strateški značaj tog područja.

Položaj tvrđave omogućavao je laku kontrolu nad svim putevima i plovnim putevima koji su spajali istok i zapad, dok su strme i nepristupačne litice Ridana na kojima je izgrađena tvrđava, kao i reka Dunav, pružale prirodnu zaštitu.

Takav položaj doveo je do pograničnih sila – Mađarske i Srbije, a kasnije i Osmanskog carstva, da se tokom 14. i 15. veka bore za osvajanje tvrđave Golubac, čime su stekli kontrolu i prevlast nad državnom granicom.

U istorijskim izvorima Tvrđava Golubac prvi put se pominje 1335. godine kao utvrđenje u kojem je živeo mađarski vojni garnizon. Iako je podignuta ranije, njeni prvobitni graditelji i tačan datum izgradnje nisu poznati.

Republika Srbija je ovu tvrđavu proglasila turističkom centrom 2011. godine.

Bogata istorija, impozantne i sačuvane zidine kao i prelep pogled na Dunav su više nego dovoljni razlozi da odete na izlet i posetite ovu istorijsku znamenitost.

 

Manastiru Tumane – Morate posetiti u jednodnevnom izletu

 

Manastir Tumane (Tuman) je osnovan u drugoj polovini 14. veka kao zadužbina proslavljenog srpskog heroja Miloša Obilića.

Loveći u gustim šumama, Miloš nehotice ranjava svetog pustinjaka Zosima. Ponevši ga ka svome dvoru da mu izvida rane, na mestu gde se danas nalazi crkva, vitez ču poslednje reči pustinjaka: „Tu me mani i pusti me da umrem“.

U znak pokajanja za nenamerno ubistvo svetitelja, Miloš Obilić poče da zida crkvu.

Došavši do krova, primio je pismo od kneza Lazara u kome ga vladar poziva da prestane sa gradnjom i pođe u kosovski boj. Po slavnoj kneževoj i Miloševoj smrti, pobožan narod završi manastir i od tada je poznat kao manastir Tuman.

Ambijetalna lepota manastira Tuman čini vrednim kako u duhovnom tako i u kulturno-istorisjkom smislu. Bogata istorija, prelep I povučen ambijent su svakako stvari zbog kojih ne smete propustiti da posetite ovi istorijsku znamenitost.

Ma­na­stir se nalazi na de­vet ki­lo­me­ta­ra uda­lje­no­sti od Go­lup­ca, u pod­nož­ju go­lu­bač­kih pla­ni­na, okru­žen šu­mom, na le­voj oba­li Tu­man­ske re­ke.

Polazak iz Beograda autobusom oko 07:00 h sa parkinga kod Starog Sajmišta.

Dolazak u manastir Tumane.

Slobodno vreme za obilazak manastira.

Nastavak puta ka Golubačkoj tvrđavi. Golubačka tvrđava odnosno Golubački grad  srednjovekovnu tvrđavu i spomenik kulture  iz 14. veka,  u okviru Nacionalnog parka Đerdap

Slobodno vreme za individualni obilazak utvrđenja.

Nastavak putovanja do Srebrnog jezera.

Fakultativni ručak, slobodno vreme za šetnju i razonodu.

Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima. Kraj programa

PERIOD PUTOVANJA CENA PO OSOBI
08.08.2020 1190 RSD

Aranžman obuhvata:

• prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
• turistički pratilac puta za sve vreme izleta• Obilaske prema programu
• Troškovi organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

• vožnju čamcima i uzlaznicu za pećinu 1.250,00 din. po osobi
• odlazak na vidikovac ,,Molitva” 700,00 din. po osobi
• ručak u prirodi 600,00 dinara
• ulazak na teritoriju rezervata 100,00 dinara
• Individualne troškove

Uslovi placanja:

 

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pred put
 • platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD

 

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

 

Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 osoba.

Minimum za realizaciju putovanja je 35 putnika.

Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen.

 

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

 

Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 osoba.

Minimum za realizaciju putovanja je 35 putnika.

Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen.

 

OPŠTE NAPOMENE:

 • Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.
  • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
  • Dva dana pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
  • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
  • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

 

OPŠTE INFORMACIJE:

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 2700460 OD 01.01.2020. GODINE – ROK VAŽENJA 01.10.2020. GODINE, POLISA DUNAV OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 200000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

PUTNICI SE SAMI PRIJAVLJUJU NA RECEPCIJU HOTELA SA VAUCEROM DOBIJENIM OD STRANE AGENCIJE, O RASPODELI SOBA ODLUCUJE HOTELIJER NA RECEPCIJI PO DOLASKU I PRIJAVI GOSTA NA RECEPCIJI.

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE SEDEF TRAVEL DOO

POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA

ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA SEDEF TRAVEL, LICENCA OTP 353/2020

 

broj programa SRB- SJ, TUMANE I GOL br 1 od 15.06.2020

 


Pošaljite upit


Uslovi placanja:

 

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pred put
 • platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD

Za informacije ili zakazivanjePozovite nas ukoliko
imate dodatnih pitanja