Sedef Travel > Aranžmani > SRBIJA > IZLETI PO SRBIJI > ĐAVOLJA VAROŠ – JEDNODNEVNI IZLETI PO SRBIJI

Đavolja Varoš – Izleti po Srbiji | 2490rsd | 16.08.2020.

 

Šta je to i gde se nalazi Đavolja Varoš?

 

Đavolja Varoš je neverovatna prirodna pojava koja se nalazi na jugu Srbije, 90 kilometara jugozapadno od Niša, a 30 kilometara jugoistočno od Kuršumlije. Kombinacija retkih prirodnih fenomena je Đavolju Varoš uključila u najuži izbor za sedam novih svetskih čuda.

Đavolja Varoš se tačno nalazi na planini Radan. Sastoji se od više od 200 kamenih formacija, visine 2 do 15 metara i širine do 3 metra, sa čudnim kamenim kapama.

Ona je izuzetno interesantno mesto, pa ukoliko ove godine želite da odete na neki jednodnevni izlet po Srbiji, Đavolja Varoš je pravi izbor.

 

Šta to čini Đavolju Varoš i zašto predstavlja sjajno mesto za izlet?

 

Ovaj fenomen čine dve retke pojave: atraktivne kamene formacije nastale erozijom i dva izvora izuzetno kisele vode visokog mineralnog sadržaja.

Slične pojave se mogu videti širom sveta, od kojih nijedna nije tako velika i brojna, otuda i nominacija za nova čuda prirode. Iako nije izabrana za novo čudo, Đavolja Varoš je sjajno mesto za izlet i privlači brojne turiste u potrazi za avanturom i misterijom.

Tokom vekova ljudi su pričali legende o ovom mestu. Prema jednoj legendi, ove formacije su zapravo okamenjeni svatovi koji su, po đavoljem naređenju želeli da venčaju brata sa sestrom. Onda ih je Bog kaznio i okamenio da bi stajali kao podsetnik drugima da nijedan greh ne prođe nekažnjeno.

Druga legenda kaže da je postojala veštica koja je ispunjavala želje ljudima ali od kojih je tražila da ispune ili joj daju sve što zatraži. Veruje se da su ove statue zapravo okamenjeni ljudi koji nisu ispunili svoja obećanja ili su hteli da prevare vešticu.

Nauka, međutim, nema tako bajkovito objašnjenje – Đavolja varoš je nastala erozijom.

Uništavajući šume, čovek je stvorio put za destruktivnu snagu vode. Vetar, kiša i sunce su odradili sve ostalo.

Đavolja Varoš je definitivno idealno mesto za izlet i mesto koje bi trebalo posetiti barem jednom u životu.

Ove grandiozne i pomalo strašne figure će vas sigurno ostaviti bez daha.

Polazak iz Beograda oko 06.00 časova sa parkinga blizu Sava Centra.

Vožnja autoputem ka Nišu, Prokuplju i Kutšumliji. Dolazak u Djavolju Varuš u prepodnevnim časovima.

Po dolasku obilazak Djavolje Varoši, slobodno vreme za uživanje i fotografisanje.

Nakon obilaska polazak grupe u dogovoreno vreme prema Kuršumliji i poseta manastirima Sv. Bogorodice i Sv. Nikole iz 1165 god., zadužbine Stefana Nemanje.

Nakon obilaska manastira, polazak za Beograd. Dolazak u Beograd na mesto polaska u večernjim satima.

PERIOD PUTOVANJA CENA PO OSOBI
16.08.2020 2490 RSD

Aranžman obuhvata:

• prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
• turistički pratilac puta za sve vreme izleta• Obilaske prema programu
• Troškovi organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

·   Ulaznicu za Djavolju Varoš i razgledanje sa stručnim vodičem – 350 dinara po osobi
·   Fakultativni ručak
·   Individualne troškove

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

 

Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 osoba.

Minimum za realizaciju putovanja je 35 putnika.

Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen.

OPŠTE NAPOMENE:

 • Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.
  • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
  • Dva dana pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
  • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
  • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
  • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
  • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
  • Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

 

OPŠTE INFORMACIJE:

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 2700460 OD 01.01.2020. GODINE – ROK VAŽENJA 01.10.2020. GODINE, POLISA DUNAV OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 200000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

PUTNICI SE SAMI PRIJAVLJUJU NA RECEPCIJU HOTELA SA VAUCEROM DOBIJENIM OD STRANE AGENCIJE, O RASPODELI SOBA ODLUCUJE HOTELIJER NA RECEPCIJI PO DOLASKU I PRIJAVI GOSTA NA RECEPCIJI.

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE SEDEF TRAVEL DOO

POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA

ORGANIZATOR PUTOVANJA TURISTIČKA AGENCIJA SEDEF TRAVEL, LICENCA OTP 353/2020

 

broj programa SRB- DJAVOLJA VAROS br 1 od 15.06.2020

 


Pošaljite upit


 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pred put
 • platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD

Za informacije ili zakazivanjePozovite nas ukoliko
imate dodatnih pitanja