VAŽNO! AGENCIJA SEDEF TRAVEL neće raditi do daljnjeg zbog donošenja vanrednog stanja u zemlji Srbiji. Dostupni smo na sledećim brojevima telefona:
+381 66 8077 077 • +381 66 6090 050 • +381 66 6080 051 • +381 66 6080 052 • +381 66 6080 055


Sedef Travel > Aranžmani > METROPOLE 2020. > Uskrs i Dan Rada > Atina 6 DANA/ bus

Atina je glavni grad Grčke. Moderna Atina je veliki i kosmopolitski grad, dok je starogrčka Atina bila moćna država i
poznati obrazovni i filozofski centar. Grad je dobio ime po boginji zaštitnici – Atini. Često se naziva kolevkom zapadne
civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom IV i V veka pre nove ere. Iz tog razdoblja u Atini je ostalo mnogo
antičkih zgrada i umetničkih dela. Najpoznatiji je svakako Akropolj, koji je priznat kao jedan od najboljih primera
klasične grčke umetnosti i arhitekture.

1.dan BEOGRAD – NIŠ
Polazak iz Beograda oko 17:00h – sa perona glavne autobuske stanice ( BAS -a), ulaz iz KaraĊorĊeve ulice, i iz Niša
sa parkinga Tempa oko 20:00 časova (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna
voţnja kroz Makedoniju prema Atini.
2.dan ATINA – AKROPOLJ
Dolazak u Atinu u prepodnevnim časovima. Odlazak na panoramsko razgledanje Atine: prolazak pored Parlamenta,
Hadrijanovih vrata, Zevsovog hrama i starog Olimpijskog stadiona, trgovi Omonija i Sintagma, Nacionalne biblioteke,
Akademije nauka, Univerziteta. Smeštaj u hotel. Mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do Akropolja –
simbola Atine.Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.
3.dan ATINA – PELEPONEZ – ATINA
Doruĉak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Peloponeza.
Vožnja preko Korintskog kanala koji spaja Egejsko sa Jonskim morem. Obilazak Epidaurusa koji je poznat po roĎenju
Apolonovog sina. Nastavak putovanja do Nafpliona, nekadašnje prestonice Grčke. Nakon obilaska odlazak do Mikeneobilazak Lavlje kapije i lavljiv vrata. Povratak u Atinu u popodnevnim satima. Slobodno vreme. Noćenje.
4. dan ATINA – PIREJ – EGINA – ATINA
Doruĉak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska luke Pirej i ostrva
Egine – poznatog i po nazivima “ ostrvo Svetog Nektarija” ili “ostrvo pistaća”. Odlazak trajektom i obilazak istoimenog
grada Egina, manastira Svetog Nektarija – posvećenom zaštitniku ostrva, velikom iscelitelju i čudotvorcu, Afejinog
hrama. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog
odlaska na grĉko veĉe na Plaki (boemska četvrt Atine) uz večeru, sirtaki i grčki folklor. Noćenje.
5.dan ATINA – SUNION
Doruĉak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Popodne mogućnost fakultativnog poludnevnog izleta za Sunion,
(najjužniji rt Atičkog poluostrva, opisan u Homerovoj Odiseji, na kom se nalazi Posejdonov hram). Povratak u Atinu. U
večernjim časovima polazak za Beograd. Noćno – dnevna vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Beogradu.
6.dan NIŠ – BEOGRAD
Dolazak u Niš i Beograd u prepodnevnim časovima.

OPIS TERMIN PUTOVANJA BROJ DANA HOTEL USLUGA CENA PO OSOBI
USKRS 16.04 – 21.04.2020. 6 DANA Best Western My Athens 3* NOCENJE SA DORUCKOM 139€ SPECIAL
149€
DAN RADA 29.04 – 05.05.2020. 6 DANA Best Western My Athens 3* NOCENJE SA DORUCKOM 145€ SPECIAL
155€

Aranžman se plaća u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate.
Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANŢMANA OBUHVATA:
– prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio
opremom)
– smeštaj u Atini (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
– obilaske prema programu (Atina – panorama grada)
– troškove organizacije i voĎenja aranžmana
– usluge licenciranog pratioca grupe
CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA:
– međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 35.000 €) –3 €
(deca od 0 meseci – 17,99 god.), 6 € (osobe od 18 – 69,99 god.), 9 € (osobe od 70 – 83,99 god.)
– osiguranje od otkaza ili prekida turistickog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana.
Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona. PREPORUKA AGENCIJE
JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTU OSIGURANJA
– obaveznu gradsku komunalnu taksu za Atinu i okolinu (uvedena 01.01.2018, plaća se na recepciji hotela) – za
boravak u hotelima sa 2*-0,5 € po noćenju / po osobi , za boravak u hotelima sa 3* – 1,5 € po noćenju / po osobi, a za
boravak u hotelima sa 4*-3€ po noćenju / po osobi i za boravak u hotelima sa 5* – 4 € po noćenju / po osobi.
– ulaznice i fakultativne izlete
– individualne troškove
– peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )
NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji za ovaj aranzman odvijaju se sa glavne autobuske stanice u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer). Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični
vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 190,00 dinara po osobi .
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30
putnika ,deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
– Peloponez (sa ulaznicama za Mikenu i Epidaurus) – 45 € odrasli/ 30 € deca
– Grčko veče (restoran) – 30 € odrasli/ 25 € deca
– Pirej, Egina (sa kartama za trajekt) – 35 € odrasli/ 20 € deca
– Sunion (sa ulaznicom) – 20€ odrasli/ 10 € deca
– Akropolj (sa ulaznicom) – 30 € odrasli/ 20 € deca
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
– Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova
rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
POPUSTI:
– deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
– deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
– treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
SOPSTVENI PREVOZ:
– NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ
POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranţmana):
– Doplata za povratni prevoz iz Novog Sada – 20 € (polazak sa parkinga kod železničke stanice)
– OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim
pumpama, restoranima i motelima uz auto put Beograd – Niš, kao i na magistralnom putu Niš – Tabanovce
(granica sa Makedonijom)
– NIŠ (sa velikog parkinga kod Tempa) – bez doplate

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
– U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se
poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude
registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i
smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs
– Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata,
organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
– Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
– U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od
mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog
ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
– Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
– Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko
dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima ureĎaj…)
-Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog
objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran

OPŠTE NAPOMENE:
– Putnici su duţni da prilikom rezervacije aranţmana dostave ispravan broj mobilnog telefona. Organizator putovanja
dva dana pred put šalje obaveštenje o polasku sms porukom

– Ukoliko putnik ne dobije sms poruku, duţan je da kontaktira agenciju radi dobijanja taĉnih informacija o polasku.
– Kod autobuskih aranžmana predviĎene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na
usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.
dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
– Svaki komad prtljaga mora biti obeleţen Viva obeleţivaĉima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj
telefona)
– Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani
program putovanja istaknut u prostorijama agencije
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviĎenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĎenog za obilazak…)
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom
putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
-Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
-Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
-Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
– Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu
ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
– Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna
novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji
www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
– Zbog poštovanja satnica predviĎenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo
mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske
Unije (TAX FREE).

HOTEL BEST WESTERN MY ATHENS 3* www.myathenshotel.com/
Hotel se nalazi u širem centru Atine, kod trga Omonija, na liniji gradskog prevoza. Hotel poseduje bar, restoran, lift, sef,
internet konekciju, parking uz doplatu. Sobe su klimatizovane. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, fen. Doručak –
kontinentalni švedski sto.


Pošaljite upit


Aranžman se plaća u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do:
Za polaske od 01.04. do 01.06.2020……….…………….…….15.08.2020
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro


Za informacije ili zakazivanje