Sedef Travel > Aranžmani > METROPOLE 2018. > Berlin 7 DANA

Berlin, grad urbane mlade populacije, grad grafita i skvotova, kolevka elektronske muzike gde žurke nastaju na najčudnijim mestima… Krećemo iz Fridrihšajna kroz ulice pune neobičnih klubova, nailazimo na “Cassiopeia”, “Suicide Circus”, pa pređemo reku “Watergate”, “Visionare” i onda se uputimo ka Aleksandarplacu do “Tresor”-a. Ujutru, nakon nezaboravne noći, obilazimo centar grada- Mitte, Ostrvo muzeja sa veličanstvenim Pergamonom i katedralom (Berliner Dom), aveniju Pod lipama (Unter den Linden), Brandenburšu kapiju, pak Tiengarten, Muzej holokausta, nekadašnji granični prelaz između Istočne i Zapadne Nemačke – Checkpoint Charlie, Sony zgradu – simbol moderne arhitekture, crkvu Kajzer Vilhelm, Zoo vrt sa okolinom – inspiracijom za kultni roman “Mi deca sa stranice Zoo”. Berlin je po posećenosti treći grad EU, jedini grad na svetu sa tri aktivne operske kuće, grad sa oko 150 pozorišta, sa Ostrvom muzeja pod zaštitom UNESCO-a, sa oko 1700 mostova (više nego u Veneciji) i oko 180km vodenih puteva, Televizijskim tornjem – najvišom građevinom u Nemačkoj i najvećoj železničkom stanicom u Evropi! Fakultativni izlet u Lajpcig. Grad koji važi za jedan od najlepših i najdinamičnijih gradova Istočne Nemačke, a sa pola miliona stanovnika on je danas najveći grad savezne države Saksonije. Ime grada potiče od slovenske reči Lipsk, što “znači mesto gde rastu lipe”. Iako su saveznici žestoko bombardovali Lajpcig tokom Drugog svetskog rata, mnoge slavne građevine ostale su netaknute, među kojima atrakcije kao što su crkva Svetog Tomasa u kojoj je Johan Sebastijan Bah bio kantor, i Auerbahov podrum, kafana u koju je za vreme studija izlazio mladi Gete. Svakako imamo dovoljno vremena za Berlin, grad kontrasta, ali i jedinstva, grad opuštenosti i tolerancije…Pravo je vreme da ga vidite u punom svetlu, pet dana u njemu po najnižoj ceni koju ste mogli da zamislite i neverovatnim popustima za studente i grupe!

Dan 1 (05.11.2018): Polazak autobusa iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuća cveća)  u 16:00h. Nezaboravno putovanje je počelo! Upoznavanje, druženje, smeh, muzika… Noćna vožnja kroz Mađarsku, Slovačku i Češku sa usputnim pauzama radi obavljanja carinskih formalnosti i kraćim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (06.11.2018): Dolazak u Berlin u popodnevnim časovima. Slobodno vreme do čekiranje u sobe. Popodnevni fakultativni obilazak grada: Aleksandarplac, TV toranj, Mite, Ostrvo muzeja, Berliner Dom, Bulevar po lipama – “Unter den Linden”, Brandenburška kapija. Uveče izlazimo u provod u neki od mnogobrojnih berlinskih klubova. Noćenje.

Dan 3 (07.11.2018): Doručak. Fakultativni izlet Berlin City Tour, upoznavanje celog grada autobusom. Obilazimo “Galeriju istočne strane” – ostatak Berlinskog zida i čuvene grafite, prepoznatljivi simbol Berlina, most Oberbaum, Glavnu železničku stanicu, čuveni parlament Reichstag, Tiergarten, Siegessäule, Kaiser Wilhelm crkvu, šoping ulicu Kudamm, Potsdamerplac, spomenik Holokausta, “Check-point-Charlie” Slobodno vreme za uživanje u fascinantnom gradu. Uveče idemo na reprizu noćnog provoda. Noćenje.

Dan 4 (08.11.2018): Fakultativni izlet u Lajpcig, najveći grad Saksonije. Obilazimo: Crkvu sv. Nikole, staru gradsku većnicu, gradski muzej, crkvu sv. Tomasa…Slobodno vreme za degustaciju saksonskih kulinarskih specijaliteta I kupovinu suvenira. Povratak u Berlin. Uveče izlazimo u neki od klubova. Noćenje.

Dan 5 (09.11.2018): Doručak. Slobodan dan. Dan kada je 1989.godine prvi put nakon izgradnje Zida, omogućeno slobodno kretanje ljudi iz Istočne u Zapadnu Nemačku. Neverovatne priče o simbolu Hladnog rata, životu u dve odvojene države koje sada čine najveću ekonomsku silu Evrope. Preporučujemo posetu muzeju Pergamon, vidikovac Televizijskog tornja, istraživanje četvrti gde je nekad bio Hitlerov bunker, Akvarijumu, a za pauzu odmaranje uz kafu u Hackescher Hofe dvorištancetu  ili možda točeno pivo u The Pub. Dan za uživanje u stilu Berlinaca. Noćenje.

Dan 6 (10.11.2018): Doručak. Pakovanje stvari i napuštanje soba. Stvari stavljamo u bus, a mi imamo slobodan dan za šetnju, obilaske, šoping, kupovanje suvenira i ostale aktivnosti. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Češku, Slovačku i Mađarsku sa usputnim pauzama radi obavljanja carinskih formalnosti i kraćim pauzama radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 7 (11.11.2018): Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.

FIRST MINUTE DO 06.10.2018.
CENA: 129EUR
CENA ZA STUDENTE, GRUPE PREKO PETORO PUTNIKA I ISPLATE U CELOSTI: 119EUR

REGULARNA CENA NAKON 06.10.2018.
CENA 139EUR
CENA ZA STUDENTE, GRUPE PREKO PETORO PUTNIKA I ISPLATE U CELOSTI: 129EUR

Prilikom prijave plaća se avans od 50 eura u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke. Druga rata se plaća u dinarskoj protivvrednosti najkasnije mesec dana pred put u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvđanske banke.

Opcije plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje
 • Plaćanje čekovima
 • Plaćanje preko računa
 • Plaćanje platnim karticama

Aranžman obuhvata :

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • 4 noćenja sa doručkom (buffet) u hostelu u centru Berlina u 1/4, 1/6 i 1/8 sobama sa sopstvenim kupatilom
 • Prevoz visokopodnim autobusima (A/C, audio video oprema) na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata :

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do 5 dan pred put )

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Obeveznu turističku taksu oko 5eur za sve dane koja se plaća po dolasku u smeštaj
 • Posteljinu 3,5eur i peškir 1,5eur (plaća se na licu mesta, možete poneti svoje)
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • Individualne troškove u smeštaju i za vreme putovanja
 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Cenovnik br. 1 važi od 22.03.2018.

OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA:
A & O Friedrichshain je hostel koji se nalazi u širem centru Berlina, na 4 metro stanice od Aleksandarplaca. Hostel se nalazi u kvartu Friedrichshain, 4,5 km od Alexanderplatz. Sobe u hostelu su 1/4, 1/6 i 1/8. Svaka soba ima svoje kupatilo. Hostel poseduje snack bar, igraonicu i veliku kantinu u kojoj se služi doručak (buffet). Posteljina I peškiri nisu uračunati u ceni i plaćaju se na licu mesta – posteljina 3,5eur i peškir 1,5eur (možete poneti svoje). Usluga je na bazi noćenja sa doručkom. https://www.aohostels.com/en/berlin/berlin-friedrichshain/


Pošaljite upit