Sedef Travel > Aranžmani > METROPOLE 2019. > Atina 5 DANA

Atina je drevna kolevka najvede svetske civilizacije i prestonica sunčane Grčke. Nemogude je u svetu pronadi
grad koji je bar delimično nalik na nju. Doživela je procvat još pre dva i po milenijuma, a njeno poreklo
okruženo legendama je izgubljeno u neponovljivosti vremena. U njoj su harmonično spojeni prošlost i
sadašnjost u neverovatnu celinu. Simbol grada i njen istinski dragulj je veličanstveni Akropolj. Atina je i rodno
mesto demokratije koja je promovisana baš na brdu Areopag. Svaki njen kamen odiše mnogovekovnom
istorijom, a ruševine starih hramova još uvek čuvaju uspomene na daleka vremena, nekadašnju kulturu i
bogove sa Olimpa. Jedinstvenost Atine je i u upečatljivom spoju nekadašnje arhitekture i modernog životnog
ritma koji neprimetno dovodi do zaboravljenog sveta, mitova i legendi o Staroj Grčkoj.

1.dan (sreda, 06.mart) BEOGRAD- ATINA

Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u 11.15h. Poletanje aviona za Atinu je u 13.15h (let
JU 512). Sletanje na aerodrom Elefterios Venizelos u 15.45h. Po završetku aerodromskih formalnosti transfer do izabranog hotela. Smeštaj i
nodenje.

2.dan (četvrtak, 07.mart) ATINA Doručak. Polazak na razgledanje grada heroja i bogova u trajanju od oko 4 h. Panoramsko razgledanje
glavnih gradskih trgova Omonije i Sintagme i bulevara koje ih spajaju. Vožnja ulicom Filelinon pored Ruske crkve i crkve Svetog Pavla,
raskošne Nacionalne bašte sa više od 200 vrsta mediteranskog rastinja, Hadrijanovog slavoluka, hrama posvedenog Zevsu Olimpskom,
čuvenog stadiona Kalimarmaro i nekadašnje predsedničke palate. Glavna tačka razgledanja je Akropolj, koji izgleda veličanstveno u svom
obimu i monumentalnosti dokazujudi visoki nivo razvoja kulture starih Grka. Obilazak hramova Partenon, Erehtejon i Atine Nike unutar
prostora Akropolja sa detaljnim objašnjenjima. U nastavku vožnja pored tri prelepe neoklasične gradjevine Akademije, Univerziteta i
Nacionalne biblioteke. Povratak u hotel. Slobodno posle podne. Nodenje.

3.dan (petak, 08.mart) ATINA – ARGOLIDA (PELOPONEZ)- ATINA
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogudnost odlaska
na celodnevni fakultativni izlet Argolida. Jedna od najvedih oblasti Peloponeza čuva na svom prostoru ostatke nekadašnjih kultura koje se, s
pravom, mogu smatrati ponosom ljudske civilizacije. Najstariji grad Evrope, legendarna Mikena sa ruševinama palata i hramova iz drugog
milenijuma p.n.e. i danas zadivljuje svet. Odlazak do Epidaurusa, gradida na Peloponezu sa čuvenim pozorištem čije je gledalište usečeno u
brdo i gde svi posetioci, od prvog do 53. reda, imaju istu čujnost. Njegova akustika ni posle 24 veka nije otkrivena. Sagradio ga je Poliklet
Mladji u 4. veku p.n.e., a akustika se najčešde povezuje sa neobičnim strujanjem vazduha. Danas, tokom letnjeg festivala, u njemu
nastupaju samo velikani muzike i pozorišne scene iz celog sveta. Vožnja do Mikene koju je otkrio Nemac Hajnrih Šliman 1876. godine.
Razgledanje Atrejeve riznice za koju vlada verovanje da je Agamemnonova grobnica, Lavljih vrata, kruga kraljevskih grobnica i
monumentalnih kiklopskih zidina. Povratak u Atinu. Slobodno vreme i nodenje.

4.dan (subota, 09.mart) ATINA
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Nodenje.

5.dan (nedelja, 10.mart) ATINA – BEOGRAD
Doručak. Sobe se napuštaju do 12h. Slobodno vreme do polaska. Transfer do aerodroma.
Poletanje aviona za Beograd u 16.30h (let JU 513). Sletanje na beogradski aerodrom Nikola Tesla u 17.10h.

TERMIN HOTEL TIP SOBE CENA PO OSOBI DOPLATA ZA
JEDNOKREVETNU
SOBU
06.03.-10.03.2019. HOTEL ARETHUSA 3* Dvokrevetna
soba
389 evra 80 evra
HOTEL TITANIA 4* Dvokrevetna
soba
449 evra 160 evra

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
● Avionski prevoz na relaciji Beograd –Atina –Beograd
● Smeštaj u hotelu po izboru u dvokrevetnim sobama, na bazi nodenja sa doručkom
● Transferi prema programu
● Razgledanje Atine
● Razgledanje Akropolja sa vodičem na srpskom jeziku
● Usluge lokalnog vodiča
● Usluge vodiča agencije tokom boravka
● Troškovi organizacije i realizacije putovanja

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
● Aerodromska taksa u Beogradu i inostranstvu 119 evra u trenutku objavljivanja programa, iznos je podložan promeni i plada se u
dinarima u agenciji
● Obroci i pide na letovima kompanije Air Serbia
● Individualni troškovi
● Boravišna taksa u iznosu 2 evra za hotel sa 3*, 3 evra za hotel sa 4* po osobi I nodi

UMANJENJA:
● Deca od 2-11,99 god u hotelu Arethusa 3* ostvaruju popust od 60 evra
● Treda odrasla osoba u hotelu Arethusa 3* ostvaruje popust od 20 evra
● Deca od 2-11,99 god u hotelu Titania 4* ostvaruju popust od 40 evra

FAKULTATIVNI IZLETI:
● Fakultativni izlet Argolida Cena: 65 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge lokalnog vodiča i ulaznice.
● Prijavljivanje za fakultativni izlet je prilikom prijavljivanja za putovanje a pladanje je u Grčkoj, isključivo u evrima, u efektivi. U slučaju
manjeg broja prijavljenih putnika, izlet može biti realizovan uz korigovanje cene.

● Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.

OPŠTE NAPOMENE
● Filip Travel zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično,
izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja
gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Filip Travela, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina,
institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara
2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za
slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto
polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se
prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene
opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa
ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod
Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili
na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

SMEŠTAJ:
● Hotel Arethusa 3* https://www.arethusahotel.gr/
Hotel Aretusa se nalazi u neposrednoj blizini gradskog trga Sintagma. Sve sobe poseduju kupatilo, klima-uređaj,  TV, telefon i sef.iDoručak se služi po principu samoposluživanja, izbor više jela.
● Hotel Titania 4* http://titania-hotel-athens.hotelsathens.org/en/
Hotel se nalazi na idealnoj lokaciji, u ulici koja spaja dva glavna atinska trga Omoniju i Sintagmu. Akropolj je udaljen od hotela oko 20 minuta hoda. Sve sobe poseduju: kupatilo, klima uređaj i centralno grejanje, TV, telefon i sef. Internet se doplaćuje na licu mesta. Doručak se služi po principu samoposluživanja, izbor više jela.


Pošaljite upit


● Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan
uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre
polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
● Plaćanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Sedef Travela ili d) platnim karticama (Visa, Master,
Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata
(sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije